UWM wybierze nowego rektora

2020-06-10 08:16:23(ost. akt: 2020-06-10 08:37:33)

Autor zdjęcia: UWM

Dzisiaj elektorzy, czyli reprezentanci pracowników i studentów, wybiorą nowego rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Kandydatami są profesorowie UWM: Jarosław Dobkowski i Jerzy Przyborowski.
Dzisiaj kolegium elektorskie zdecyduje, kto za stanowisku rektora zastąpi prof. Ryszarda Góreckiego, który na czele UWM stał, z czteroletnią przerwą (2008–2012), od momentu powstania uniwersytetu.

Pierwszy z kandydatów to prof. Jarosław Dobkowski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UWM, specjalista w zakresie prawa administracyjnego. Profesor zapytany o to, co uważa za największy atut naszego uniwersytetu, odpowiedział w rozmowie z nami: — Powodem do dumy są przede wszystkim ludzie, wszyscy nasi aktualni i byli pracownicy, studenci, doktoranci, innymi słowy członkowie wspólnoty uniwersyteckiej. To jest też mocna strona Uniwersytetu. Tego nie można zaprzepaścić. Mamy duże grono młodych obiecujących naukowców oraz cały szereg zespołów badawczych, stworzonych przez ich starszych kolegów, którzy stanowią o sile i dalszym rozwoju naszej uczelni w sferze naukowo-badawczej. Ale mamy też wielu pracowników administracyjnych i technicznych, bez których nie byłoby możliwości budowy potencjału uczelni. Ta symbioza ludzi nauki, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, doktorantów i studentów oraz wszystkich innych zainteresowanych może napawać dumą i jest mocną stroną naszego Uniwersytetu. Moim oczkiem w głowie jest zapewnienie godnych warunków płacy i pracy dla pracowników naszej uczelni oraz jak najlepszych warunków do nauki i studiowania.

W podobnym tonie o mocnych stronach UWM mówił nam prof. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia i studentów UWM, który naukowo specjalizuje się w biotechnologii roślin uprawnych oraz hodowli roślin.
— Największym atutem naszego Uniwersytetu są liczne i znakomicie przygotowane kadry. Zatrudniamy ponad 3100 pracowników, w tym prawie 1800 nauczycieli akademickich. Wśród nich jest 195 profesorów, 472 doktorów habilitowanych i 811 doktorów. Takiego potencjału kadrowego nie ma żadna uczelnia w Polsce północnej od Szczecina po Białystok. Dodatkowym powodem do dumy z tego potencjału jest to, że składają się na niego osoby, które swoje wysokie kompetencje zdobyły w murach naszej uczelni. Wspomniane mury, jak się ma środki, można wznieść bardzo szybko. Nie jest też dziś problemem wyposażenie. Ale wykształcić i zorganizować wokół wytyczonych celów najwyższej klasy specjalistów, to już zadanie na lata. Mówię o tym również dlatego, że — jak mi się wydaje — świadomość tego faktu w Olsztynie i regionie nie jest powszechna. W myśl znanych słów: cudze chwalicie, swego nie znacie…

Jeśli chodzi o programy wyborcze kandydatów, to prof. Dobkowski zbudował go wokół trzech formuł: „Primo: potrzeby ludzi! Secundo: komfort pracy! Tertio: doskonałość naukowa i edukacyjna!”. W swoim programie dziekan WPiA zaprezentował wizję UWM „jako nowoczesnej jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki, opiniotwórczej i doradczej, trwale osadzonej w regionalnej, krajowej i międzynarodowej przestrzeni edukacyjnej i badawczej, podejmującej działania dla zrównoważonego rozwoju w poczuciu społecznej i etycznej odpowiedzialności, przyjaznej Pracownikom, Studentom i Absolwentom oraz otwartej na całe swoje otoczenie”.

Prof. Przyborowski podkreślał z kolei w opracowanym przez siebie dokumencie, że „doceniając dotychczasowe osiągnięcia — nie powinniśmy na nich poprzestawać”, ponieważ, jak uzasadniał, „Kto nie stawia sobie ambitnych celów, ten ich nie osiąga”. W związku z tym prof. Przyborowski w programie podkreślił, że jego priorytetem jest doprowadzenie do tego, by UWM spełniał kryteria konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, który skierowany jest do najlepszych uczelni w kraju.

Przypomnijmy, że gdyby nie pandemia, nazwisko nowego rektora UWM poznalibyśmy już w kwietniu. Tymczasem, żeby do wyborów mogło dojść, konieczna była m.in. zmiana statutu uczelni i wyznaczenie nowej daty. Na skutek zagrożenia epidemiologicznego tradycyjne spotkania z elektorami i studentami odbyły się w tym roku za pośrednictwem internetu.

Daria Bruszewska-Przytuła

Więcej informacji o naszym uniwersytecie: >>> kliknij tutaj.

Obrazek w tresciCzytaj e-wydanie


Gazeta Olsztyńska zawsze pod ręką w Twoim smartfonie, tablecie i komputerze. Codzienne e-wydanie Gazety Olsztyńskiej, a w czwartek i piątek z tygodnikiem lokalnym tylko 2,46 zł.

Kliknij w załączony PDF lub wejdź na stronę >>>kupgazete.pl


W środowym (10 czerwca) wydaniu m.in.

Kongres wirtualny, ale problemy realne
W jakże odmiennych warunkach niż trzy poprzednie odbył się wczorajszy Kongres Przyszłości 2020. Jednak debata online w siedzibie "Gazety Olsztyńskiej" była tylko wprowadzeniem do czwartego już Warmińsko-Mazurskiego Kongresu Przyszłości, który odbędzie się 26 listopada.

Miliardy dopisane na kontach
Dobre wiadomości dla przyszłych emerytów. Dzięki czerwcowej waloryzacji ich składki i kapitał początkowy zgromadzony w ZUS wzrośnie o prawie 9 procent. A to oznacza, że przyszła emerytura będzie wyższa nawet o kilkaset złotych.