Formularz zgłoszeniowy patronatu medialnego GRUPY WM

 
Dane Organizatora
 
Osoba do kontaktu
 
Informacje o wydarzeniu
 
Informacje dodatkowe

Baner w czasie imprezy, logo na materiałach, itp.

 

Zasady ubiegania się o patronat

  1. Każdy kto jest organizatorem przedsięwzięcia, imprezy, wydarzenia itp. o zasięgu miejskim, regionalnym i ogólnopolskim może ubiegać się o patronat medialny GRUPY WM w skład której wchodzą: Gazeta Olsztyńska, Dziennik Elbląski, 19 tygodników, 6 gazet bezpłatnych, 116 serwisów internetowych, Media społecznościowe oraz GOTV
  2. GRUPA WM może objąć patronatem medialnym wydarzenia, przedsięwzięcia, imprezy, które są godne propagowania i rozpowszechniania dla społeczności województwa warmińsko-mazurskiego oraz gdy są zgodne z misją GRUPY WM.
  3. Aby ubiegać się o patronat medialny GRUPY WM należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronach serwisów GRUPY WM nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy.
  4. Wypełnienie proponowanych i oczekiwanych świadczeń w formularzu jest tylko ich propozycją, która po uzyskaniu Patronatu GRUPY WM podlega indywidualnym ustaleniom z Redakcją.
  5. Każdy złożony wniosek jest rozpatrywany indywidualnie, o decyzji w sprawie przyznania lub nieprzyznania patronatu wnioskodawca zostanie powiadomiony e-mailem w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wniosku na adres mailowy wskazany we wniosku.
  6. Patronatem medialnym GRUPY WM nie mogą być objęte wydarzenia przedsięwzięcia o charakterze komercyjnym, naruszające normy obyczajowe, organizowane przez partie polityczne oraz wydarzenia organizowane lub promowane przez konkurencyjne gazety.
  7. Organizator zwracający się o patronat medialny zobowiązuje się do odpowiedzialności materialnej za odebrane materiały reklamowe, a w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia, zgubienia do pokrycia kosztów ich naprawy lub ponownego wykonania.
  8. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z biurem promocji: 500 603 603 lub patronaty@wm.pl

Patronaty medialne GRUPY WM