Złota Rybka z Kukowa ma głos

2021-06-01 09:15:00 (ost. akt: 2021-06-01 09:00:05)

Autor zdjęcia: Fundacja Złota Rybka

Fundacja Złota Rybka z Kukowa, która wspiera osoby niepełnosprawne, zakwalifikowała się do ogólnopolskiej akcji Masz Głos i znalazła się w gronie 314 uczestników tegorocznej edycji akcji prowadzonej przez Fundację im. Stefana Batorego.
Fundacja Batorego prowadzi akcję od 15 lat. Biorą w niej udział m.in. stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich, rady młodzieżowe, rady seniorów, które mają pomysł na konkretne działanie lub chcą rozwiązać lokalny problem. Organizatorzy akcji Masz Głos pomagają im przeprowadzić działania we współpracy z władzą lokalną i mieszkańcami, tak, aby społeczność działała w poczuciu wspólnej sprawy. Celem tej inicjatywy jest zwrócenie większej uwagi na problem niskiej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych prowadzącej do wykluczenia społecznego i zawodowego osób dotkniętych chorobą w różnym stopniu niepełnosprawności.

Poprawić jakość życia


— Jako Fundacja Złota Rybka chcemy osiągnąć poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych z naszego powiatu m.in. poprzez wypracowanie wspólnie z władzami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi oraz mieszkańcami programu rozwojowego dla osób niepełnosprawnych szukających pracy, a także wsparcie edukacyjne i informacyjne dla lokalnych przedsiębiorców wynikające z utworzenia miejsc pracy i zatrudnienia osób z różnym stopniem niepełnosprawności — wyjaśnia Dorota Chmielewska. — Planujemy utworzenie zespołu do spraw przeciwdziałania wykluczeniom zawodowym i społecznym osób niepełnosprawnych, a także będziemy dążyć do utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w gminie Olecko.
Jeśli te ostatnie działanie uda się zrealizować z sukcesem, gmina i powiat olecki ma szansę na nagrodę Super Samorząd. Otrzymuje ją zarówno organizacja, społeczność mieszkańców, jak i władze lokalne za działanie razem we wspólnej sprawie.

Aktywizować i łączyć we wspólnym działaniu


Dodajmy, że Fundacji Złota Rybka oficjalnie została zarejestrowana w sierpniu 2020 roku, ale już wcześniej działała jako nieformalna grupa. Prezesem Złotej Rybki jest wiceprzewodnicząca rady miejskiej Wioletta Żukowska.
— Osoby chore, jako dzieci chodzą do szkoły, są rozwijane społecznie — mówi Wioletta Żukowska. — Potem przychodzi magiczny wiek - ukończenie 24 lat, koniec obowiązku szkolnego. Co dzieje się z osobami o specjalnych potrzebach? Niektóre odnajdują swoje miejsce w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Pozostali nie mogąc znaleźć zatrudnienia zamykają się w domu. Jako rodzice założyliśmy Fundację Złota Rybka, aby aktywizować i łączyć we wspólnym działaniu osoby z różnymi dysfunkcjami. W naszej Fundacji osoby niepełnosprawne nie są podopiecznymi, ale działają jako wolontariusze. Obecnie zrzeszamy 10 wolontariuszy w tym siedmiu z różnymi niepełnosprawnościami.


Już w 2019 roku Złota Rybka zainicjowała warsztaty tematyczne m.in. dla placówek edukacyjnych. Jako nieformalna grupa przeprowadziła m.in. warsztaty Andrzejkowe oraz Św. Mikołaja. Dzieci uczyły się robienia tradycyjnych łakoci i wspólnie bawiły się przy zabawach zręcznościowych i wytwórstwie z recyklingu nowych rzeczy. Latem ubiegłego roku wolontariusze fundacji przeprowadzili działania edukacyjne i integracyjne na terenie gminy Olecko przy wykorzystaniu autorskiej planszowej gry Złota Rybka, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy mieli do wykonania zadania z zakresu różnych niepełnosprawności, np. jazda wózkiem inwalidzkim, czy posługiwanie się alfabetem migowym. Od 2021 roku fundacja prowadzi też warsztaty rozwijające kompetencje i umiejętności dla swoich wolontariuszy. Podczas tych zajęć rozwijają swoje talenty, doskonalą techniki wytwórstwa z galanterii drewnianej, tworzą i czują się potrzebni, integrują się. Młodzież z fundacji z własnej inicjatywy prowadzi raz w tygodniu tzw. grupę wsparcia i rozwoju osobistego wolontariuszy Fundacji Złota Rybka. Spotkania te dają im poczucie przynależności i akceptacji.
2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5