Odbudowano kolejny polski cmentarz wojenny na Ukrainie

2015-09-28 21:13:09 (ost. akt: 2015-09-28 22:13:17)
Odbudowano kolejny polski cmentarz wojenny na Ukrainie

Autor zdjęcia: Konstanty Czawaga, Leon Tyszczenko

W 95.rocznicę bitwy pod Dytiatynem odbudowano i poświęcono polski cmentarz wojenny. Cmentarz zniszczyli Sowieci w 1948 roku.

Cmentarz poświęcili duchowni Kościoła łacińskiego i Kościołów wschodnich. Mszy św. w intencji poległych, ale także pokoju na wschodniej Ukrainie i na całym świecie przewodniczył biskup senior Marian Buczek. Został odczytany list prezydenta RP Andrzeja Dudy. W uroczystości uczestniczyli m.in. senator RP Łukasz Abgarowicz, ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa prof. Andrzej Kunert, ukraińskie władze lokalne, dzieci i młodzież z polskich szkól na Ukrainie, harcerze ze Lwowa, mieszkańcy okolicznych wiosek. Uroczystość uświetniła również swoją obecnością kompania honorowa Wojska Polskiego.

Bohaterska bitwa żołnierzy polskich z armią bolszewicką pod Dytiatynem zyskała miano drugich Polskich Termopil. Za czasów sowieckich, zbudowany w dwudziestoleciu międzywojennym panteon został zniszczony. Jeszcze w zeszłym roku obchody rocznicowe odbywały się przy samotnym krzyżu stojącym pośród pól.

Staraniem pani Wiesławy Holik z Gliwic i o. Grzegorza Cymbały z klasztoru franciszkanów konwentualnych w Bołszowcach w ciągu zaledwie dwóch miesięcy, polski Cmentarz Wojenny został odbudowany ze środków Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa RP. Pani Wiesława Holik została odznaczona krzyżem zasługi Gloria Artis.

Konstanty Czawaga
źródło: Kurier Galicyjski


Bitwa pod Dytiatynem
Dytiatyn leży około 50 kilometrów na północ od Iwano-Frankowska. 16 września 1920 roku około 600 polskich żołnierzy stanęło przeciwko pond 2 tysiącom żołnierzy sowieckich (w tym 1200 kawalerzystów). Bitwa trwała około 8 godzin. Bitwa została upamiętniona na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

W czasie walk sowieci otoczyli grupę polskich żołnierzy, którzy odmówili poddania się. Większość z nich zginęła w walce wręcz. Rannych dobili sowieccy żołnierze.

Bój pod Dytiatynem na cały dzień zatrzymał marsz dwóch brygad sowieckich.

(oprac. na podstawie Wikipedii)