71. rocznica „Ostrej Bramy” na grodzieńszczyźnie

2015-07-14 11:29:08 (ost. akt: 2015-07-14 11:35:05)
Walki o wyzwolenie Wilna. Patrol żołnierzy Armii Krajowej i radzieckich na ulicy Wielkiej. Wkrótce potem zaczęły się areszty akowców.

Walki o wyzwolenie Wilna. Patrol żołnierzy Armii Krajowej i radzieckich na ulicy Wielkiej. Wkrótce potem zaczęły się areszty akowców.

Autor zdjęcia: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:19440712_soviet_and_ak_soldiers_vilnius.jpg

Działacze Związku Polaków na Białorusi i pracownicy Konsulatu Generalnego RP oddali cześć żołnierzom Armii Krajowej poległym na współczesnej grodzieńszczyźnie i historycznej wileńszczyźnie w trakcie operacji „Ostra Brama”,

W objeździe grobów, poza polskimi dyplomatami z Grodna na czele z konsulem generalnym RP Andrzejem Chodkiewiczem i mieszkającymi na Białorusi Polakami, którym przewodził prezes ZPB Mieczysław Jaśkiewicz, udział wzięli goście z Białegostoku: prof. dr hab. Adam Dobroński, Anna Kietlińska, prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Marek Kietliński, dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku.
Honorowymi uczestnikami tegorocznych obchodów rocznicy operacji „Ostra Brama” byli członkowie działającego przy ZPB Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi – żywi świadkowie i uczestnicy wydarzeń sprzed ponad 70 lat kapitan Weronika Sebastianowicz i porucznik Franciszek Szamrej.

W pierwszym dniu objazdu kilkunastoosobowa grupa Polaków odwiedziła groby rozsiane po rejonach iwiejskim, werenowskim, lidzkim, szczuczyńskim i grodzieńskim. Drugi dzień to odwiedziny grobów rozsianych na terenie historycznej wileńszczyzny, czyli w rejonach oszmiańskim, ostrowieckim i smorgońskim.

źródło: znadniemna