Ta droga to marzenie mieszkańców Jarot, Pieczewa i Osiedla Generałów. Niedługo powstanie

2023-10-12 07:10:49(ost. akt: 2023-10-13 06:59:36)

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

To inwestycja, o którą od długiego czasu upominali się mieszkańcy osiedla. To również ważny element infrastruktury dla rodziców, którzy codziennie przyprowadzają dzieci do przedszkola. Chodzi o ul. Gen. Stanisława Maczka w Olsztynie, która w przyszłości będzie mogła pełnić funkcję łącznika pomiędzy osiedlami a Łynostradą.
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu otworzył przetarg na sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ul. Gen. Stanisława Maczka w Olsztynie.

Fot. Zbigniew Woźniak

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów i kosztorysów inwestorskich. Wykonawca będzie również musiał złożyć kompletny wniosek o wydanie pozwolenia na budowę we właściwym urzędzie i uzyskać tę decyzję.

W ramach realizacji projektu wykonawca musi sporządzić:
— w przypadku kolizji projekt ewentualnej przebudowy sieci elektrycznej - oświetlenia ulicznego, sieci telekomunikacyjnej, ciepłowniczej i sieci wodociągowej;
— projekt budowy kanalizacji deszczowej;
— projekt stałej organizacji ruchu;
— inwentaryzację zieleni wraz z projektem gospodarki szatą roślinną oraz projekt zagospodarowania zieleni.

Fot. Zbigniew Woźniak

Radny Olsztyna, Paweł Klonowski poinformował, że w związku z przetargiem, złożył formalny wniosek o uwzględnienie w pracach bezpiecznej infrastruktury rowerowej, która w przyszłości będzie mogła pełnić funkcję łącznika południowych osiedli miasta z Łynostradą.

— Zadzwoniłem do Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, żeby zapytać, czy jednym z elementów infrastruktury będzie budowa ścieżki rowerowej. I dostałem informację, że będzie rozważana, a nawet jest w dokumentacji projektowej — mówi radny Paweł Klonowski.

Jak wskazuje radny, jednym z uzasadnień we wniosku jest to, że osiedle Generałów jest położone stosunkowo blisko Brzezin. Natomiast na Brzezinach kończy się Łynostrada, do której mieszkańcy osiedla Generałów nie mają komfortowego dojazdu.

Fot. Zbigniew Woźniak

Nowa inwestycja na ul. Maczka będzie niewielka, ale jak tłumaczy Klonowski, gdyby powstała tam ścieżka rowerowa, to byłby to pierwszy krok ku temu, żeby powstał pierwszy element łącznika pomiędzy południowymi dzielnicami Olsztyna a Łynostradą.