Szpital Dziecięcy w Olsztynie wśród liderów zmian

2023-10-01 10:30:00(ost. akt: 2023-09-30 10:15:34)

Autor zdjęcia: archiwum WSSD

„Wdrożenie autorskiego prorozwojowego zrównoważonego modelu zarządzania szpitalem” – to tytuł projektu autorstwa dr n. med. Krystyny Piskorz-Ogórek, dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, który został laureatem konkursu w kategorii Zarzadzanie jakością w V edycji Konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia. Leaders of VBHC.
Organizatorami konkursu są: Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego oraz wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się w piątek, 29 września podczas Gali Finałowej w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

— Zrównoważony model zarządzania szpitalem, oparty na równości pięciu filarów działalności (filaru finansowego, filaru klinicznego - kultura bezpieczeństwa, filaru środowiska opieki, filaru środowiska pracy i filaru marketingu medycznego) daje gwarancję stabilności i rozwoju dla szpitala, zadowolenia pacjentów, bezpieczeństwa opieki oraz przyjaznego środowiska pracy dla personelu, w każdym - nawet w trudnym - okresie działalności — podkreśla dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek. — Taki model zarządzania został wdrożony w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie jako model autorski, który w perspektywie wieloletniej przyniósł i nadal przynosi oczekiwane efekty i spełnia założone cele nie tylko dla samego szpitala, leczących się tam pacjentów, personelu, ale również dla systemu ochrony zdrowia.

To model:
- odpowiadający na potrzeby zdrowotne populacji, skoncentrowany na pacjencie, włączający aktywnie rodziców i opiekunów do opieki;

- oparty na stałym monitorowaniu wskaźników jakości, oczekiwań pacjentów i ich opiekunów; - otwarty na dialog z opiekunami;

- oparty na ciągłym rozwoju podmiotu w zakresie bazy, zasobów kadrowych, aparaturowych, nowoczesnych technologii;

- oparty na ciągłym monitorowaniu kosztów i przychodów w poszczególnych komórkach w powiązaniu ze wskaźnikami jakości.

W efekcie Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, mimo lokalizacji poza metropolią, stał się wielospecjalistycznym i wysokospecjalistycznym ośrodkiem pediatrycznym, diagnozującym i leczącym w sposób kompleksowy i interdyscyplinarny pacjentów z całej Polski, w tym pacjentów z chorobami rzadkimi. Stworzono w szpitalu stabilny interdyscyplinarny zespół zidentyfikowany ze szpitalem, prowadzący działalność naukową, zespół otwarty na zmiany, nowości, innowacje - wprowadzane są liczne innowacyjne metody leczenia, stosowane są innowacyjne rozwiązania.

Powiększono bazę szpitalną 2-krotnie, aby poprawić warunki lokalowe dla pacjentów i opiekunów, ale też warunki pracy dla personelu. Wdrożono odważnie nowe procedury i technologie, rozwijamy każdą dziedzinę obszaru opieki nad dzieckiem. Badana jest opinia pacjentów i ich opiekunów i na tej podstawie dostosowujemy tzw. środowisko opieki, aby było przyjazne dla pacjentów. Efektywność finansowa jest podstawą działalności, ale połączona z efektywnością kliniczną pozwala szpitalowi na osiąganie dobrych wyników finansowych. Szpital regularnie poddaje się ocenie zewnętrznej: akredytacja, ISO, szpital dobrej praktyki żywienia klinicznego, 2 Europejskie Ośrodki Referencyjne Chorób Rzadkich, rankingi ogólnopolskie – 1 lub 2 miejsca wśród szpitali pediatrycznych. Szpital uzyskuje liczne nagrody wojewódzkie i ogólnopolskie, również zespoły szpitalne uzyskują liczne nagrody i wyróżnienia za osiągniecia zawodowe.

Inicjatywa Konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia. Leaders of VBHC wpisuje się w tematykę niedawno ogłoszonej ustawy o jakości w ochronie zdrowia.

— Należy docenić podmioty, które rozwijają innowacje z myślą o efektywnym zarządzaniu i pacjentach — mówi dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, pomysłodawczyni konkursu i przewodnicząca Kapituły Konkursu. — Zmiany w sektorze ochrony zdrowia nie dokonają się bez bezpośredniego zaangażowania podmiotów leczniczych, fundacji i stowarzyszeń pracujących na rzecz polskich pacjentów. Idea systemu zorientowanego na pacjencie, wynikach leczenia i optymalnym wykorzystaniu zasobów nie jest promocyjnym hasłem, ale drogowskazem działania wielu organizacji ochrony zdrowia w naszym kraju. Dostrzeżenie i wyróżnienie projektów i przedsięwzięć, które wnoszą istotną wartość, nie tylko dla lokalnej społeczności, ale także całego systemu to warunek upowszechnienia się dobrych praktyk klinicznych, organizacyjnych, zarządczych, itp. „Liderzy zmian” są wśród nas i zasługują na docenienie ich wkładu w budowanie zrównoważonego systemu ochrony zdrowia.