Instytut Północny zdigitalizuje archiwa konserwatora zabytków

2023-06-13 20:00:49(ost. akt: 2023-06-13 15:03:16)
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: archiwum prywatne

Instytut Północny w Olsztynie zdigitalizuje ok 85 tys. negatywów znajdujących się w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie. Digitalizacja będzie dotyczyła zbiorów od lat 50.XX do lat 90. XX w.
We wtorek (13 czerwca) dyrektorzy obu instytucji tj. Instytutu Północnego i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie podpisali w tej sprawie umowę.

Zakłada ona, że pracownicy Instytutu zdigitalizują około 85 tys. negatywów, które obecnie opisują tylko sporządzone do nich karty adresowe oraz księgi inwentarzowe.

— Materiały zgromadzone w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Konserwatora Zabytków w Olsztynie są nieocenionym źródłem do badań nad dziejami zabytków, zmianami zachodzącymi w krajobrazie kulturowym oraz szeroko rozumianym dziedzictwem regionu. Niezwykle cenna dokumentacja fotograficzna przedstawia stan zachowana obiektów zabytkowych oraz zmiany związane z ich rewitalizacją lub konserwacją. Jest ona nie tylko dziedzictwem fotograficznym, ale także nieocenionym źródłem do prowadzenia interdyscyplinarnych badań nad dziejami zabytków — poinformowała Anna Bujko z Instytutu Pólnocnego. Dodała, że w związku z ilością materiału jego digitalizacja potrwa dłuższy czas i będzie prowadzona według opracowywanego harmonogramu.

Po zdigitalizowaniu zbiory będą udostępnione publicznie w Cyfrowym Archiwum Pamięci Warmii i Mazur w formie Open Access, z wyłączeniem obiektów, których udostępnienie zostanie ograniczone przez WUOZ.

— Digitalizacja i udostępnienie kolekcji w formie cyfrowej będzie miało ogromne znaczenie również dla mieszkańców Warmii i Mazur. Zaznajomienie lokalnej społeczności z przemianami w krajobrazie kulturowym pozwoli jej w większym stopniu zrozumieć kontekst kulturowo-historyczny regionu, co wpłynie na silniejsze utożsamienie się z otaczającymi zabytkami oraz kształtowanie postawy szacunku dla lokalnego dziedzictwa — podkreśliła Bujko. (PAP)

Autorka: Joanna Kiewisz-Wojciechowska