Postępy prac na stacji kolejowej Olsztyn Główny [GALERIA]

2023-04-22 12:00:00(ost. akt: 2023-04-22 12:10:15)

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Postępy prac na modernizowanej stacji kolejowej Olsztyn Główny widać gołym okiem. Podróżni korzystają już m.in z przebudowanego peronu nr 4. Z nowej konstrukcji łatwiej można wejść do pociągu. Na placu budowy kontynuowane są także prace przy pozostałych peronach, przejściu podziemnym i układzie torowym.
Przebudowany peron nr 4 zachęca do podróży koleją m.in. w kierunku Trójmiasta, Białegostoku, Warszawy i Poznania. Wyższa konstrukcja z antypoślizgową nawierzchnią ułatwia wsiadanie do pociągów.

Zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków wyremontowano także wiatę. Oczyszczono i pomalowano stalowe filary oraz odbudowano drewniane zadaszenie, które ochroni podróżnych przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Są ławki, nowe oznakowanie oraz gabloty na rozkłady jazdy i istotne informacje. Dostęp do peronu zapewnia tymczasowe, bezpieczne dojście.

— Dzięki inwestycjom z Krajowego Programu Kolejowego istotnie zwiększamy dla podróżnych dostępność stacji i przystanków. Likwidujemy wykluczenie komunikacyjne. Olsztyn Główny będzie miejscem, z którego każdy pasażer wygodnie dostanie się do pociągu, podobnie jak w Lublinie, Szczecinie, Dęblinie, Rzeszowie czy Gdańsku. To inwestycje za setki milionów złotych — mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

Fot. Zbigniew Woźniak

— Wygodniej i szybciej jeździmy pociągami z Olsztyna przez Szczytno do Ełku, z Olsztyna do Działdowa, z Olsztyna do Iławy, a wkrótce także do Braniewa. Teraz widać pierwsze efekty przebudowy stacji Olsztyn, która jest ważnym węzłem kolejowym. Na inwestycje efektywnie wykorzystujemy środki funduszy europejskich, w tym Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, z którego jest współfinansowany projekt przebudowy Olsztyna Głównego 1 mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Kontynuowane są także prace przy modernizacji stacji Olsztyn Główny. Przebudowywane jest przejście podziemne od strony ul. Marii Zientary-Malewskiej. Wykonano już 6 z 10 segmentów tunelu. Blisko 140-metrowe przejście będzie szersze i wyższe. Dzięki windom oraz schodom ruchomym zapewniony będzie wygodny dostęp na perony dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Bezpośredni dostęp do stacji zyskają też mieszkańcy osiedla Zatorze.

Fot. Zbigniew Woźniak

Na stacji zabudowano już ponad 17 km torów (z 28 km) oraz 78 rozjazdów (ze 116) wraz z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym i siecią trakcyjną. Wykonawca robót przystąpił do realizacji kolejnego etapu prac, związanych m. in. z rozbiórką pozostałej części peronu nr 3, połowy peronu nr 2 oraz torów nr 1 i 3, co umożliwi budowę kolejnych segmentów przejścia pod torami oraz budowę nowych torów i peronów.

Podróżni, mimo realizowanego szerokiego zakresu robót, mają zapewniony dostęp do pociągów. O drogach dojścia informują znaki i tablice.

Zmodernizowana stacja Olsztyn Główny zapewni wszystkim podróżnym oczekiwany komfort obsługi. Zabudowa wind i schodów ruchomych ułatwi dostęp na perony. Dobrą orientację na stacji dla osób niewidzących lub słabowidzących zapewnią ścieżki naprowadzające oraz oznaczenia w języku Braille’a. Będzie lepsza informacja dzięki wyświetlaczom i nowemu nagłośnieniu. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. usprawni ruch pociągów przez stolicę woj. warmińsko – mazurskiego.

Prace o wartości ok. 400 mln zł realizowane są przy współudziale środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Zakończenie przebudowy stacji Olsztyn Główny zaplanowano w 2024 r