Drogowcy przywrócili na obwodnicy Olsztyna ruch po obu jezdniach

2023-03-30 12:25:50(ost. akt: 2023-04-04 09:35:09)

Autor zdjęcia: GDDKiA

Zakończyła się naprawa podpory mostu MS-27 na obwodnicy Olsztyna w ciągu trasy S51. Po wzmocnieniu fundamentu podpory i wykonaniu próbnego obciążenia obiektu, ruch na moście odbywa się po obu jezdniach.
Przypomnijmy, że w listopadzie ub. r. podczas rutynowego przeglądu mostu MS-27 w ciągu obwodnicy Olsztyna drogowcy stwierdzili nieprawidłową pracę jednej z podpór.

— Chociaż stwierdzona usterka nie stwarzała, w naszej ocenie, ryzyka powstania katastrofy budowlanej, mając na względzie bezpieczeństwo użytkowników drogi wspólnie z wykonawcą obiektu podjęliśmy decyzję o prewencyjnym zamknięciu nitki obiektu w kierunku Ostródy — wskazał.

Wykonawca przystąpił do doraźnych działań zabezpieczających i monitorujących.

— Wykonana została tymczasowa stabilizacja jednego słupa podpory. Poza tym zainstalowane zostały czujniki monitorujące pracę konstrukcji, a na podstawie pomiarów i badań dokonaliśmy analizy zachowania się konstrukcji obiektu — dodał Głębocki.

W ocenie projektanta warunkiem koniecznym do przywrócenia ruchu na wyłączonej nitce obiektu było wykonanie wzmocnienia gruntu wokół podpory obiektu, na której stwierdzono nieprawidłowości. Podjęto decyzję o wzmocnieniu fundamentu podpory obiektu za pomocą ścian szczelinowych (tzw. baret). Wokół podpory wykonano osiem ścian szczelinowych o głębokości 36 m. Kolejnym etapem było połączenie ich z istniejącym fundamentem do wspólnej pracy. Wykonano oczep do spięcia baret z fundamentem. Ostatnim etapem naprawy była rektyfikacja łożysk, czyli ich prostowanie i wzorcowanie.

Po zakończeniu naprawy, wykonano obciążenie próbne konstrukcji. Na obiekcie stanęło osiem ciężarówek o masie 40 t każda. Po potwierdzeniu prawidłowości zachowania się naprawionej podpory obiektu, przywrócono ruch na zamkniętej dotychczas nitce mostu.

— Wykonana obecnie naprawa podpory stanowi element docelowego programu naprawczego. W kolejnych miesiącach zespół ekspertów wskazanych przez wykonawcę i zaakceptowanych przez GDDKiA zbada pracę całej konstrukcji obiektu i wskaże, czy konieczne będą jeszcze dodatkowe działania naprawcze" —wyjaśnił rzecznik GDDKiA w Olsztynie. (PAP)

autor: Agnieszka Libudzka