Które branże zatrudniają nielegalnie cudzoziemców? Funkcjonariusze warmińsko-mazurskiej straży granicznej sprawdzili to

2023-03-09 08:15:00(ost. akt: 2023-03-09 07:48:13)
budowa

budowa

Autor zdjęcia: Pixabay

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej od początku roku do końca lutego wszczęli 27 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców na Warmii i Mazurach. Sprawdzeniem objęto 398 obcokrajowców.
Obywatele Ukrainy stanowili 74% spośród kontrolowanych cudzoziemców. Pozostali pracujący nielegalnie to obywatele Bangladeszu, Indii, Kenii, Gruzji.

Właściciele firm zatrudniali cudzoziemców bez zezwolenia oraz na innych warunkach niż określone to było w zezwoleniu. Stwierdzono również przypadki niewywiązywania się przez pracodawców z obowiązków informacyjnych wobec właściwych urzędów.

Najwięcej nielegalnie pracujących było w branży budowlanej i usługowej, w powiatach olsztyńskim, ełckim i mrągowskim.

Od stycznia 2023 r. sądy Warmii i Mazur wymierzyły kontrolowanym pracodawcom grzywny na kwotę 8 690 zł.