Rozpoczęła się rekrutacja śródroczna na UWM - studiuj w Kortowie

2023-02-01 12:28:21(ost. akt: 2023-02-01 12:47:06)

Autor zdjęcia: UWM

30 stycznia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie rozpoczęła się rekrutacja śródroczna. Absolwenci studiów inżynierskich pierwszego stopnia mają do wyboru 23 kierunki kształcenia na studiach stacjonarnych oraz 5 na studiach niestacjonarnych. Uczelnia przygotowała już także ofertę na rok akademicki 2023/2024.
Rekrutacja śródroczna skierowana jest do absolwentów 3,5-letnich studiów inżynierskich pierwszego stopnia. Właśnie zimą bronią swoje prace dyplomowe i mogą starać się o kontynuowanie kształcenia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Internetowa rejestracja kandydatów trwać będzie od 30 stycznia do 14 lutego.

— W rekrutacji śródrocznej uczelnia przygotowała w tym roku ponad 800 miejsc. Kandydatów zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na 23 kierunki realizowane w formie stacjonarnej i na 5 kierunków w formie niestacjonarnej — tłumaczy Paweł Łojewski z biura ds. studenckich UWM.

O czym powinni pamiętać kandydaci?

— Najważniejsze jest założenie konta w systemie IRK. Z tym radzimy nie zwlekać. Rejestracja i wybór kierunku będzie możliwy do 14 lutego do godziny 15:00. Do tego czasu trzeba także uregulować opłatę rekrutacyjną. Jeśli kandydaci mają ustawiony egzamin dyplomowy właśnie na 14 lutego - sam wynik będą mogli uzupełnić w sytemie odrobinę później — mówi Łojewski.

Wyniki rekrutacji poznamy 16 lutego. Osoby zakwalifikowane na studia, będą musiały jeszcze dostarczyć na uczelnię wymagane dokumenty.

— Potrzebujemy wydrukowanego podania z sytemu IRK, zdjęcia wielkości 35x45 mm (takiego, jak do dowodu osobistego) oraz oryginalnego zaświadczenia o ukończeniu studiów (z wynikiem) oraz kopii dyplomu o ukończeniu studiów (od osób, które już będą miały wystawiony dyplom) — informuje pracownik biura ds. studencik UWM.

O ofercie UWM na rekrutację śródroczną opowiedział Prorektor ds. studenckich UWM prof. Sławomir Przybyliński.

— To szeroka oferta - na tyle, na ile jest zapotrzebowanie w regionie, ale i w kraju na określone kierunki. Warto podkreślić, że mamy kilka kierunków w języku angielskim i mam nadzieję, że one także będą cieszyły się powodzeniem. To trochę inna oferta, dająca dodatkowe możliwości pracy - także za granicą.

Uczelnia przygotowała już także ofertę kształcenia na rok akademicki 2023/2024. Obejmuje ona 73 kierunki studiów, w tym kilka nowych propozycji.

— To nowości oczekiwane od jakiegoś czasu. Na poziomie jednolitych studiów magisterskich pojawi się fizjoterapia - dziesięciosemestralne studia stacjonarne o profilu praktycznym. Nowy kierunek to także politologia i stosunki narodowe - na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Połączyliśmy te dwa kierunki, żeby poszerzyć wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne oraz zwiększyć możliwości na rynku pracy — mówi prof. Sławomir Przybylinski. Dodatkowo na studiach II stopnia pojawi się możliwość studiowania: analityki i zarządzania publicznego, chemii oraz kryminologii.

OFERTA UWM W REKRUTACJI ŚRÓDROCZNEJ:

Studia stacjonarne drugiego stopnia:
Architektura krajobrazu
Biotechnologia
Budownictwo
Gastronomia – sztuka kulinarna
Geodezja i Kartografia
Geodezja i Kartografia - studia w j. angielskim
Gospodarka Przestrzenna
Informatyka
Informatyka - studia w j. angielskim
Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
Inżynieria środowiska
Inżynieria środowiska - studia w j. angielskim
Leśnictwo
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii
Rolnictwo
Rolnictwo - studia w j. angielskim
Technologia żywności i żywienie człowieka
Technologia żywności i żywienie człowieka - studia w j. angielskim
Towaroznawstwo
Zootechnika

Studia niestacjonarne drugiego stopnia:
Budownictwo
Informatyka
Mechanika i budowa maszyn
Rolnictwo
Zootechnika

Więcej informacji na stronie: rekrutacja.uwm.edu.pl. A już 31 marca uczelnia zaprosi kandydatów do Kortowa na Dzień Otwartych Drzwi UWM.

Źródło: UWMFM.pl