Społeczność UWM podzieli się żywnością. W Kortowie działa lodówka społeczna

2022-12-26 08:02:00(ost. akt: 2022-12-23 14:13:05)

Autor zdjęcia: UWM

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie chce przeciwdziałać marnowaniu żywności. W związku z tym w samym centrum kampusu akademickiego stanęła lodówka społeczna.
Pojawienie się lodówki w Kortowie to efekt wsłuchiwania się w głosy społeczności akademickiej. Taki pomył pojawił się między innymi podczas jamu projektowego zorganizowanego w minionym roku akademickim przez Green Team, czyli uniwersytecki Zespół ds. realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Jego przewodnicząca, Adriana Faraś-Bąk, zastępczyni kanclerza UWM, przypomina, że drużyna, która zaproponowała wówczas taką inicjatywę, chciała zrealizować zadanie z obszaru odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji.

— Lodówka społeczna ma na celu ograniczenie marnowania żywności i wspomóc potrzebujących — mówi Adriana Faraś-Bąk. — Jest ona umiejscowiona w domu studenckim nr 3 i każdy może z niej korzystać – zarówno osoby, które przynoszą jedzenie, jak i te, które go potrzebują. Poczęstować się produktami mogą i studenci, i pracownicy.

Moment, w którym lodówka pojawiła się w Kortowie, nie jest bez znaczenia.

— Warto spojrzeć na problem marnowania żywności szerzej, zwłaszcza w okolicy świąt, bo myślę, że w wielu domach – jeżeli nie w każdym – przygotowujemy wtedy bardzo dużo jedzenia. To dobry moment na refleksję nad tym, co dalej dzieje się z jedzeniem i innymi rzeczami, które kupujemy podczas świąt — zaważa pani kanclerz.

Przewodnicząca Green Teamu zdradziła też, że lodówka to zaledwie jeden z kroków związanych ze zmianą podejścia do żywności w przestrzeni Kortowa.

— Na wydziałach sukcesywnie pojawiać się będą tak zwane kuchnie socjalne dla osób, które będą potrzebowały podgrzać posiłek czy też zjeść go w wyznaczonym do tego miejscu — zapowiada Adriana Faraś-Bąk.

Fot. UWM

We wrześniu Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie opublikował "Agendę zrównoważonego rozwoju do 2030 r.". To dokument, w którym uczelnia zobowiązała się do wdrożenia rozwiązań związanych m.in. z ekologią i zapewnieniem równych szans rozwoju wszystkim członkom społeczności.

"Zrównoważony rozwój jest głęboko zakorzeniony w strategii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Idea Green University realizowana jest od kilku lat i w ogólnym zarysie obejmuje rozwój Uczelni z poszanowaniem środowiska naturalnego. Włączenie się w realizację globalnych celów zrównoważonego rozwoju jest dla nas tak naturalne, jak otoczenie, w którym funkcjonujemy na co dzień. Dla społeczności UWM ważna jest m.in. ochrona bioróżnorodności oraz przeciwdziałanie negatywnym zmianom klimatu. Nie można mówić o rozwoju przyszłych pokoleń bez odpowiedzialnego korzystania z zasobów natury tu i teraz" - napisano we wstępie.