Bez zezwolenia lub na innych warunkach. Ilu obcokrajowców pracuje nielegalnie na Warmii i Mazurach?

2022-12-09 08:32:20(ost. akt: 2022-12-08 16:29:49)

Autor zdjęcia: pixabay.com

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej od początku roku do 30 listopada wszczęli 121 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Kontrolami objęto prawie 5 500 obcokrajowców i stwierdzono, że ponad 1300 osób pracuje niezgodnie z przepisami.
Funkcjonariusze Straży Granicznej największe uchybienia stwierdzili w branży budowlanej. W budownictwie pracowało nielegalnie 28% obcokrajowców. Na drugim miejscu znajdują się firmy pośredniczące w zatrudnianiu 19%. Kolejne branże, w których stwierdzono naruszenia przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców, to: gastronomia 16%, produkcja 13%, usługi 8%, turystyka 5%, rolnictwo 4%, handel, transport 3%, a górnictwo 1%.

Pracodawcy powierzali wykonywanie obowiązków bez zezwolenia, na warunkach innych niż wskazane w zezwoleniu lub bez zawarcia odpowiednich umów w formie pisemnej. Obywatele Ukrainy stanowili największą grupę nielegalnie pracujących - 68%, następnie Białorusi 10%, Gruzji i Indonezji po 9%.

Najwięcej cudzoziemców pracowało niezgodnie z przepisami w powiecie olsztyńskim 25%, ełckim 12%, iławskim i ostródzkim po 8%, mrągowskim, giżyckim i piskim po 7%.

Sądy od początku roku do końca listopada wymierzyły kontrolowanym przedsiębiorcom grzywny na łączną kwotę ponad 130 tys. zł.