Nazywam się Macierewicz. Antoni Macierewicz… Tak powinien przedstawiać się najdzielniejszy z dzielnych polskich opozycjonistów

2022-09-24 16:31:34(ost. akt: 2022-09-24 17:50:59)

Autor zdjęcia: PAP

Zaangażowany w walkę z komunizmem już od początku szkoły średniej. Odważnie strajkujący i protestujący w 1968 r. Występujący przeciwko, przeprowadzanym przez Gierka, zmianom w konstytucji PRL.
Po robotniczej rebelii czerwcowej w 1976 przystąpił, wraz z przyjaciółmi – dawnymi harcerzami Czarnej Jedynki, do akcji pomocy prześladowanym uczestnikom protestu. We wrześniu tego roku stał się współzałożycielem Komitetu Obrony Robotników (KOR).

W 1977 r. rozpoczął wydawanie niezależnego miesięcznika „Głos” i został jego redaktorem naczelnym. Rozpracowywany przez SB, prześladowany, nieustannie zatrzymywany i przetrzymywany w areszcie. Od września 1980 r. kierownik Ośrodka Badań Społecznych NSZZ „Solidarność”, wydawca pisma „Wiadomości Dnia”, doradca Krajowej Komisji Porozumiewawczej (a potem Komisji Krajowej) NSZZ „Solidarność”. Po 13 grudnia 1981 r. członek Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej , internowany 16 grudnia 1981 r. Udało mu się uciec w czasie pobytu w szpitalu. Ukrywał się do 1984 r. pracując aktywnie w podziemiu, m. in,. wydając pismo „Głos”.

Po 1989 r. zaangażował się w działalność polityczną. Został posłem, a w rządzie Jana Olszewskiego w latach 1991–1992 pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych. Podjął pracę nad oczyszczeniem polskiego środowiska politycznego z dawnych agentów UB i SB, czego wynikiem był słynna lista Macierewicza. Pełnił potem różne odpowiedzialne funkcje, m. in. likwidatora WSI, wiceministra w MON, szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, a w latach 2015-2018 ministra obrony narodowej.

Wielką zasługą Antoniego Macierewicza jest praca i przewodniczenie w Zespole Parlamentarnym ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy Tu-154M z 10 kwietnia 2010 roku. To dzięki jego wysiłkom znamy już przebieg owej katastrofy. I możemy wyciągnąć jeden oczywisty dla każdego rozsądnego człowiek wniosek. Przyczyną katastrofy był zamach, przeprowadzony (co jest także oczywiste) przez służby rosyjskie.
poster

Nieprzytomne ataki na bohatera

Działalność Antoniego Macierewicz, prowadzona w duchu patriotyzmu, odpowiedzialności, w duchu zawołania: „Bóg, Honor, Ojczyzna” była przyczyną nieprzytomnych ataków na jego osobę ze strony środowisk, których wyliczać nie ma potrzeby. Te wszystkie kalumnie i tony wylewanego błota przyjmował w spokoju, rozumiejąc, że prawda jest po jego stronie i że najważniejsze są sprawy dla których poświęca swój czas i energię.

Dzisiaj Antoni Macierewicz, wraz z dwoma innymi członkami Komitetu Obrony Robotników: Piotrem Naimskim i Mirosławem Chojeckim odbierze z rąk Pana Prezydenta RP Order Orła Białego. To wielki dzień nie tylko dla niego, ale i dla całej Polski. To godna nagroda dla wspaniałego człowieka, który całe życie stosował starą rzymską zasadę: Sapere aude – Miej odwagę być mądrym.

Prof. Wojciech Polak
Logo portalu wpolityce.pl