Egzamin ósmoklasisty z matematyki – sprawdź swoją wiedzę z Gigantami Edukacji!

2021-05-20 13:38:58(ost. akt: 2021-05-20 17:19:36)

Autor zdjęcia: Pixabay

Dla wielu uczniów i ich rodziców zdobycie wymarzonego miejsca w elitarnym i prestiżowym liceum to pierwszy krok ku lepszej przyszłości i samodzielności. Trwa odwieczna walka o lepszą średnią oraz punkty dodatkowe, które mogą być furtką do sukcesu. Poprawienie kompetencji matematycznych oraz umiejętności logicznego wnioskowania nadal są kluczową kwestią dla wszystkich zainteresowanych. Właśnie dlatego szkoła Giganci Edukacji przygotowała dla dzieci test sprawdzający z matematyki, który pomoże zweryfikować swoją wiedzę przed egzaminem ósmoklasisty. Testy znajdziesz na stronie www.giganciedukacji.pl
Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik jest decydujący podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Wynik z matematyki w ostatnich dwóch latach jest średnio o 15% niższy niż z języka polskiego. To słabe wyniki sprawiają, że wielu uczniów traci szanse na dostanie się do wymarzonych, najbardziej prestiżowych i najlepiej przygotowujących do egzaminu maturalnego liceów.

Matematyka największym wyzwaniem na egzaminie 8-klasisty


W ostatnich kilku latach to właśnie matematyka (obok j. niemieckiego) stanowiła największe wyzwanie dla uczniów. W 2019 roku średni wynik z matematyki wyniósł 45% (j. polski w tym samym czasie to 63%, a j. angielski – 59%), zaś dla porównania w 2020 roku wyniósł 46% (analogicznie: j. polski – 59%, j. angielski – 54%).

Zestaw egzaminacyjny składał się z 21 zadań, z czego już pierwsze z nich przysporzyło ósmoklasistom nie lada trudności - średni poziom jego wykonania wyniósł 7%. Nie było zadań bardzo łatwych. Uczniowie uzyskali za rozwiązanie zadań zamkniętych średnio 54% punktów możliwych do zdobycia, a za rozwiązanie zadań otwartych – 39% punktów.


Wedle wniosków Centralnej Komisji Edukacyjnej zadania z geometrii stanowią dla uczniów większe wyzwanie niż te tematycznie związane z arytmetyką, osadzone w kontekście praktycznym. Zadania z arytmetyki dają uczniom możliwość wykazania się nieszablonową pomysłowością na rozwiązanie danego problemu, a niekoniecznie zastosowania konkretnego wzoru czy twierdzenia. Chodziło o to, żeby uczniowie mogli wykazać się analizą treści zadania i logicznym myśleniem.

Niestety, ósmoklasiści często nie radzili sobie z rozwiązaniem zadania otwartego, w szczególności zaś z zaplanowaniem oraz poprawnym wykonaniem ciągu czynności, o ile te nie wynikały wprost z treści zadania. Okazało się, że uzasadnienie przez ucznia swojego wniosku oraz rozwikłanie problemu przedstawionego w nietypowy sposób były najtrudniejsze. Z kolei w zadaniach zamkniętych uczniowie często nie wracali do pytania postawionego w treści, lecz wskazywali odpowiedź pasującą do pośredniego wyniku otrzymanego w trakcie obliczeń. Dla osiągnięcia zadowalającego wyniku niezbędne okazały się umiejętności rachunkowe, które – jak pokazał egzamin - nie należą do mocnych stron ósmoklasistów.

Wszystkie zadania egzaminacyjne badały 4 obszary: sprawność rachunkową, wykorzystanie i tworzenie informacji, wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji oraz rozumowanie i argumentację.


Rywalizacja o liceum. Matematyczni Giganci górą!


Które licea cieszyły się największą popularnością w Polsce? Warszawa - LXIV LO im S. I. Witkiewicza, gdzie o 1 miejsce ubiegało się ponad 3 uczniów (statystycznie - 3,2) i trzeba było uzyskać minimum 170,8 punktów. Kraków - 4,21 kandydata na 1 miejsce w VII LO, oddział ogólnodostępny z rozszerzoną matematyką, geografią i językiem angielskim. Poznań – 5,1 kandydata na 1 miejsce do IX LO, klasa biologiczno-chemiczna. Lublin - 4,3 na 1 miejsce w I LO im. Stanisława Staszica, do klasy o profilu biologiczno-chemicznym.

Jakie korepetycje wybierają ósmoklasiści?


Obawy ambitnych uczniów i ich rodziców, związane z dostaniem się do wymarzonej szkoły, wydają się zatem w pełni uzasadnione. Każde z nich ma świadomość, że rynek edukacyjny to przestrzeń rywalizacji i walki o przyszłe miejsce, zarówno w liceum, jak i na studiach. Taki stan rzeczy z kolei sprawia, że zainteresowanie pozalekcyjnymi usługami wspierającymi uczniów w kwestiach edukacyjnych ciągle rośnie.

Jak wynika z badania CBOS przeprowadzonego dla Fundacji im. Stefana Batorego, w roku szkolnym 2018/2019 32% rodziców posłało swoje dziecko na korepetycje (w 2015 roku było to 14% rodziców).

Ogromny wzrost zainteresowania ofertą e-korepetycji potwierdza Dawid Leśniakiewicz, jeden z założycieli Gigantów Edukacji:

Wprowadzając na rynek nasz brand Giganci Edukacji, który oferuje zajęcia dodatkowe z matematyki, widzieliśmy ogromne zapotrzebowanie na tego typu kursy, jednak ilość zapisanych już w pierwszym roku uczniów wręcz nas zaskoczyła.
Z dotychczasowych rozmów wiemy, że chęć uczestnictwa w tego rodzaju dodatkowych lekcjach wynika głównie z obawy uczniów (i ich rodziców), że nie uda im się zrealizować marzeń o danym liceum, a dalej o dostaniu się na upragniony kierunek studiów. Wiemy też, że rozpoznawalność i zaufanie do naszej marki-matki (Gigantów Programowania – przyp. red.) w ogromnej mierze wpływa na to, że uczniowie decydują się na nasze kursy
.”


Wśród przedmiotów, które są najczęściej wybierane przez uczniów w ramach korepetycji, właśnie matematyka zajmuje pierwszą pozycję. Jak wskazuje jeden z portali zajmujący się usługami korepetytorskimi, na przestrzeni ostatnich trzech lat, matematyka stanowi 39% spośród wszystkich wybieranych przedmiotów (a jest ich 10). Drugim jest język angielski – 22%. Następnie są to język polski, chemia czy fizyka – każde z nich stanowi około 8% wyborów rodziców i uczniów.

Ile rodzice wydają na korepetycje? Gdyby porównać wsie i mniejsze miejscowości z dużymi miastami, najwięcej na zajęcia pozalekcyjne dziecka wydają mieszkańcy metropolii - tam 9% rodziców przeznacza na ten cel powyżej 800 zł w miesiącu, z czego więcej niż połowa wydaje ponad 1500 zł. Z kolei, gdyby za kryterium potraktować wydane złotówki, to - wedle raportu "Polaków portfel własny – rodzina w szkole" - 24% polskich rodzin wydaje miesięcznie na ten cel od 201 do 300 zł. Podobna liczba rodzin (22%) wydaje między 101 a 200 zł, natomiast 18% rodziców na pozaszkolną edukację dzieci przeznacza pomiędzy 301 a 500 zł. Natomiast 500 zł miesięcznie przekracza z kolei jedynie 9% rodzin.

Aby przetestować wiedzę przed egzaminem z matematyki wejdź na www.giganciedukacji.pl


Artykuł zawiera linki afiliacyjne