Zmarł profesor UWM Jarosław Moszczyński. Był specjalistą z dziedziny daktyloskopii

2021-03-18 07:46:41 (ost. akt: 2021-03-18 09:16:02)

Autor zdjęcia: UWM

Zmarł wieloletni pracownik Katedry Kryminalistyki i Medycyny Sądowej na WPiA Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, dr hab. Jarosław Moszczyński. Był specjalistą z dziedziny daktyloskopii.
Pracę w Katedrze Kryminalistyki i Medycyny Sądowej na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie rozpoczął w 2003 roku. W roku 2016 został jej kierownikiem.

W latach 1988-2003 pracował w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym KGP jako ekspert, naczelnik Wydziału Daktyloskopii oraz zastępca dyrektora CLK KGP. Był członkiem czterech grup roboczych Interpolu ds. standaryzacji identyfikacji daktyloskopijnej (1996-2001).

Profesor Jarosław Moszczyński w znaczący sposób przyczynił się do rozwoju polskiej kryminalistyki. Wdrożył krajowy system automatycznej identyfikacji daktyloskopijnej (AFIS). Rozwinął sieć nowoczesnych, policyjnych laboratoriów daktyloskopijnych, w których wykorzystywane są zaawansowane technologicznie, skuteczne metody wizualizacji śladów linii papilarnych.

Posiadał uprawnienia eksperta daktyloskopii oraz badań dokumentów. Wykonał ponad 2 tys. ekspertyz kryminalistycznych oraz przeprowadził ok. 400 oględzin miejsc przestępstw.

Był również wiceprezesem i członkiem Rady Naukowej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Dr hab. Jarosław Moszczyński, prof. UWM był autorem ponad 110 publikacji. Jego Monografia pt. „Daktyloskopia. Zarys teorii i praktyki” po dziś dzień stanowi podstawowe kompendium wiedzy z zakresu daktyloskopii.

Źródło: UWM/ Centralne Laboratorium Kryminalistycznego Policji2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

Unia Europejska

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.