Kamień węgielny wmurowany, sala gimnastyczna będzie za rok

2020-06-06 08:53:59 (ost. akt: 2020-06-06 09:03:34)

Autor zdjęcia: Archiwum UG Ostróda

W Idzbarku odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego.
Po wielu latach starań udało się! Dzieciaki w Idzbarku (gm. Ostróda) będą miały nowoczesną salę gimnastyczną.
Inwestycja została dofinansowana z Ministerstwa Sportu, przy wsparciu i zaangażowaniu wiceministra sportu Jacka Osucha oraz posła na Sejm Zbigniewa Babalskiego. Wartość zadania opiewa na kwotę 6 581 803,43zł.

Wykonawcą tej kolejnej już na mapie gminy Ostróda inwestycji będzie firma LUXCOM Mateusz Ruczyński Grodziczno. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 30 lipca 2021r. Projekt zakłada budowę budynku sportowego, jednokondygnacyjnego o wymiarach 30x40m. Nowo wybudowany obiekt nawiązywał będzie do krajobrazu miejscowości Idzbark, a jego kształt i elewacje do istniejącego budynku szkoły wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków.

W uroczystości, która odbyła się w piątek, 5 czerwca, udział wzięli przedstawiciele władz krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz przedstawiciele nauczycieli, rodziców i uczniów szkoły. Zaproszeni goście wraz z wójtem gminy Ostróda Bogusławem Fijasem wypełnili kamień węgielny symboliczną kielnią zaprawy cementowej.

Po okolicznościowych przemówieniach przyszedł czas na poświęcenie placu pod budowę, którego dokonał Ks. Wiesław Felka, proboszcz Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Starych Jabłonkach. Na zakończenie uroczystości zostały złożone kwiaty przy Pomniku Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.


Źródło: Gazeta Olsztyńska

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD