Zmieniajmy lokalną rzeczywistość i przeciwdziałamy skutkom pandemii

2020-04-07 07:11:00 (ost. akt: 2020-04-07 07:18:49)
Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: Pixabay.com

Związane z pandemią ograniczenia są poważnym problemem dla funkcjonowania lokalnych organizacji pozarządowych, realizacji inicjatyw obywatelskich oraz wolontariatu. Przeciwdziałanie jej skutkom będzie najważniejszym celem działania dla lokalnych społeczności i priorytetem programu „Działaj Lokalnie” na najbliższe miesiące.
W 2000 roku, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, rozpoczynająca wówczas swoją działalność programową, uruchomiała jeden ze swoich pierwszych i największych programów grantowych – „Działaj Lokalnie”. Jego realizację powierzyła Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

„Działaj Lokalnie” od początku służyło aktywizowaniu i pobudzeniu do działania mieszkańców wsi i małych miejscowości wokół inicjatyw obywatelskich odpowiadających na ich potrzeby.

„Działaj Lokalnie” to 20 lat budowania kapitału społecznego, wspierania i animowania aktywności społecznej opartej na współpracy, zaufaniu, solidarności międzyludzkiej i odwadze do działania.

W programie „Działaj Lokalnie” dotacje przyznawane są na poziomie lokalnym przez sieć 77 Ośrodków Działaj Lokalnie – organizacji pozarządowych działających w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców, obejmujących zasięgiem działania ponad 650 gmin.

Wprowadzając jako pierwsi w Polsce formułę dotacji przyznawanych na poziomie lokalnym, chcieliśmy dać szansę na realizację inicjatyw wynikających z autentycznych potrzeb danej społeczności. Dlatego teraz, w obliczu pandemii, otwieramy się na inicjatywy przeciwdziałające jej negatywnym skutkom.

Na ten cel zostają przekierowane wszystkie środki w ramach lokalnego konkursu grantowego w 2020 roku, poza uzasadnionymi wyjątkami. Wraz ze środkami pozyskanymi przez Ośrodki Działaj Lokalnie będzie to minimum 3 miliony złotych, w tym ponad 2 miliony złotych pochodzić będą ze środków PAFW – deklaruje Joanna Lempart, dyrektor programowy PAFW.

W bliższej perspektywie pojawia się konieczność działań interwencyjnych związanych z bezpośrednimi zagrożeniami, jakie niesie pandemia. Są to m.in.: wsparcie organizacji i grup nieformalnych niosących pomoc osobom starszym, chorym, z niepełnosprawnościami, przechodzącym kwarantannę.

To także konieczność dowożenia żywności, produkcji środków ochrony przed zakażeniem, wsparcia psychologicznego i poradniczego oraz wspomagania procesu edukacji online.

W "Działaj Lokalnie" wspieramy grupy aktywnych obywateli, inicjatywy, organizacje, którzy mają odwagę działać i zmierzyć się z tak trudnym zadaniem. Będziemy także wspierać w tej trudnej sytuacji sieć Ośrodków Działaj Lokalnie, które są siłą napędową dla mniejszych organizacji.

Mając na uwadze wyzwania, przed którymi obecnie stoją utworzyliśmy »Fundusz Wsparcia dla Ośrodków Działaj Lokalnie«. Pula środków dostępnych w ramach Funduszu to 210 tysięcy złotych – wyjaśnia Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

W latach 2000-2020, w programie „Działaj Lokalnie”, w całej Polsce wsparto 11,5 tys. projektów małych organizacji i grup nieformalnych obejmujących rozmaite dziedziny, takie jak kultura, sport, ekologia, turystyka czy przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Zaangażowało się w nie 220 tys. wolontariuszy i blisko 4 mln mieszkańców; na ich realizację PAFW przekazała 50 mln złotych, a łączna wartość budżetów zrealizowanych projektów wyniosła 90 mln zł.

Więcej informacji:
www.dzialajlokalnie.pl


Czytaj e-wydanie


Gazeta Olsztyńska zawsze pod ręką w Twoim smartfonie, tablecie i komputerze. Codzienne e-wydanie Gazety Olsztyńskiej, a w czwartek i piątek z tygodnikiem lokalnym tylko 2,46 zł.

Kliknij w załączony PDF lub wejdź na stronę >>>kupgazete.pl


We wtorkowym (7 kwietnia) wydaniu m.in.

Wielki festiwal pogardy
Polskie szkoły przeszły do sieci. Każdy, kto choć trochę zna się na cyfryzacji, wiedział, jak to będzie wyglądało. Problem w tym, że przez osoby odpowiedzialne za to zamieszanie znowu zapłacili nauczyciele. Ale też uczniowie.

Teraz auta nie umyjesz
W kwestii tego, co można, a czego nie można robić podczas epidemii koronawirusa, wciąż jest wiele niejasności. I raczej się to prędko nie zmieni, a nawet będzie ich więcej. W zasadzie wszystko zależy od interpretacji.

Maseczki ochronne powinny być noszone podczas zakupówKto nie nosi, ten roznosi
Z inicjatywą wyszła Dagmara Omieczyńska-Nastaj, iławska lekarka, która propaguje noszenie maseczek, ich właściwe użytkowanie oraz dezynfekowanie. Chciałaby, żeby w każdym sklepie, w miastach i na wsiach, ludzie nosili maseczki.2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD