Kto może liczyć na zwolnienie ze składek ZUS?

2020-04-01 14:43:05(ost. akt: 2020-04-07 12:09:33)

Autor zdjęcia: ZUS

Zwolnienie ze składek ZUS to jedno z rozwiązań proponowanych przedsiębiorcom w tzw. tarczy antykryzysowej. Nowe przepisy mają złagodzić skutki wprowadzonych ograniczeń związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa.
Kto będzie mógł skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS?

Płatnicy składek:

— jeśli byli zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych jako płatnicy składek przed dniem 1 lutego 2020 r., w tym:
— którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych (pracowników i zleceniobiorców wraz z sobą)
— są osobą prowadzącą działalność i opłacającą składki sama za siebie lub osobą współpracującą i przychód z prowadzonej działalności nie przekroczył w lutym 2020 r. 300% przeciętnego wynagrodzenia
— są duchownymi,

Jak długo będzie obowiązywało zwolnienie i co znaczy zwolnienie?
Zwolnienie ze składek będzie obejmować 3 miesiące (marzec, kwiecień, maj), co oznacza, że składki nie będą płacone od kwietnia do czerwca br. Zwolnienie od opłacania składek będzie realizowane w formie ich umorzenia.

Których składek będzie dotyczyło zwolnienie ze składek?
Wsparcie państwa będzie dotyczyć zwolnienia z płacenia przez firmy składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenia zdrowotne.

Co z prawami do rent i emerytur w czasie zwolnienia ze składek?
Okres 3 miesięcy zwolnienia z opłacania składek, będzie uwzględniony w prawie do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej oraz w wysokości przyszłej emerytury, gdyż składki zostaną zewidencjonowane na kontach ubezpieczonych.

Czy zasada ciągłości ubezpieczeń chorobowych, które w niektórych przypadkach są dobrowolne, będzie również obowiązywała?
Osoba prowadząca pozarolniczą działalność i osoba z nią współpracująca oraz duchowny zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa jeżeli podlegała ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r.. Oznacza to, że osoby te zachowają prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, w przypadku zaistnienia określonego ryzyka (choroba, opieka nad dzieckiem). Analogicznie jak przy ubezpieczeniu chorobowym, zasada ciągłości będzie obowiązywać w przypadku zwolnienia ze składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Czy jeśli skorzystam ze wsparcia, to czy po tym okresie, poniosę jakieś dodatkowe koszty z tym związane?
Nie. Przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów zwolnienia ze składek ZUS w trakcie trwania okresu zawieszenia jak i po jego zakończeniu.

Jakie trzeba spełnić jeszcze warunki, żeby otrzymać wsparcie?
W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, opłacających składki wyłącznie za własne ubezpieczenie, zwolnienie ze składek będzie przysługiwać, jeśli przychód z prowadzonej działalności w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o zwolnienie ze składek, nie był wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Gdzie złożyć wniosek?
Wniosek o zwolnienie z opłacania składek należy złożyć do ZUS. Wniosek ten może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Gdzie mogę uzyskać szczegółowe informacje?
W placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych działają doradcy ds. ulg i umorzeń. Udzielają informacji oraz pomagają skompletować i wypełnić dokumenty. Z doradcą można porozmawiać telefonicznie lub umówić się na spotkanie. Jednak w związku z działaniami profilaktycznymi, które mają zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce, ZUS prosi o ograniczenie bezpośrednich wizyt w placówkach Zakładu. W Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (tel. 22 560 16 00) zostały uruchomione specjalne linie tematyczne dla osób, które potrzebują informacji.

źródło: www.gov.pl

Komentarze (2) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. Jola #2898388 | 188.146.*.* 2 kwi 2020 08:13

    Istotne jest, żeby móc skorzystać z tego zwolnienia , by grudzień 2019r. był ok w opłacaniu zobowiązań , w tym m.in. składek ZUS, a tu już ... mnóstwo firm odpadnie.

    odpowiedz na ten komentarz

  2. Anna #2898144 | 83.6.*.* 1 kwi 2020 20:01

    W informacji na stronie zus.pl jest napisane że" kwotę przychodu z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto", a Państwo podają "przychód z prowadzonej działalności nie przekroczył w lutym 2020 r. 300% przeciętnego wynagrodzenia". Powinien być brany pod uwagę przychód za marzec nie luty 2020

    Ocena komentarza: warty uwagi (2) odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)