Koronawirus zamyka urzędy w Olsztynie. Jak załatwić sprawy? Gdzie szukać pomocy?

2020-03-16 07:53:25(ost. akt: 2020-03-16 14:34:23)
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: Karol Kiłyk

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa, urzędy instytucje ograniczają swoje działania. Nie wszystkie zobowiązania i potrzeby poczekają, aż sytuacja wróci do normy, dlatego sprawdzamy, w jaki sposób olsztynianie mogą załatwić swoje sprawy.

1. Urząd Miasta Olsztyna zawiesza obsługę klientów, ale...


Wyjątek dotyczy kilku rodzajów pilnych spraw, które nie mogą być załatwione zdalnie.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników urzędu oraz w związku z koniecznością podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa - od poniedziałku, 16 marca, a urzędnicy zachęcają do zdalnego załatwiania spraw.

Jednocześnie informujemy, że od tego dnia wszystkie budynki urzędu miasta będą zamknięte dla osób z zewnątrz. Udostępniamy jedynie:

wejście do ratusza od strony ul. Ratuszowej,
wejście do Urzędu Stanu Cywilego
wejście do budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Knosały

Jednak wykaz spraw, które można załatwić osobiście został mocno ograniczony.

Wyjątek stanowią:

URZĄD STANU CYWILNEGO

zgłoszenia zgonów
zgłoszenia narodzin - TYLKO w sytuacji gdy należy złożyć oświadczenie uznania ojcostwa. Uwaga: zgłoszeń tych dokonywać można tylko ostatniego ustawowego dnia: (na zgłoszenie dziecka żywo urodzonego mamy 21 dni, oraz 3 dni na zgłoszenie dziecka martwo urodzonego).
zgłoszenia ślubu konkordatowego (dotyczy osób duchownych)

Wszystkie pozostałe sprawy, m.in. zgłoszenia narodzin (gdy rodzice dziecka pozostają w związku małżeńskim), czy odpisy aktu stanu cywilnego należy zgłaszać przez platformę epuap lub korespondencyjnie.

W sytuacjach związanych z wydaniem zaświadczenia do ślubu konkordatowego oraz ustaleń terminu ślubu cywilnego - prosimy o kontakt telefoniczny: tel. 89 527-21-38, tel. 89 527-31-11, wew. 363 lub mailem: usc@olsztyn.eu

W pozostałych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny z USC lub mailowy.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Bezpośrednia obsługa w Wydziale Komunikacji zostaje ograniczona wyłącznie do rezerwacji on-line (nie będą wydawane „numerki”, tak jak dotychczas). Sukcesywnie będą zwiększane możliwości elektronicznej rezerwacji kolejki.

Oto wykaz spraw, które można załatwić zdalnie w wydziale komunikacji.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA:

Osobiście można jedynie odebrać dowód tożsamości. Jeżeli podejmą Państwo decyzję o wizycie w Biurze Obsługi Klienta, informujemy, że odbiór gotowych dowodów jest możliwy tylko w wyjątkowych sytuacjach, w godzinach od 12:00 do 14:00, po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie/elektronicznie.

Oto wykaz spraw, które można załatwić zdalnie w Biurze Obsługi Klienta.

"Informujemy, że urząd pracuje normalnie, choć w pomniejszonym składzie osobowym. Powyższe ograniczenia mogą stanowić pewną niedogodność - ale robimy to w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz naszych pracowników. Liczymy na Państwa wyrozumiałość" - piszą przedstawiciele UM Olsztyna.

Przypominamy też, że od poniedziałku (16 marca) zamknięty do odwołania zostaje Punkt Obsługi Mieszkańców w Galerii Warmińskiej.

Zmieniają się także poniedziałkowe godziny przyjęć interesantów. Oznacza to, że następujące wydziały i biura będą pracowały od 8:00 do 16:00:

Biuro Obsługi Klienta
Wydział Podatków i Opłat - Punkt Obsługi Podatnika
Kancelaria Ogólna Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
Urząd Stanu Cywilnego
kasy w budynku przy ul. Ryszarda Knosały 3
Wydział Komunikacji

Warto też wiedzieć, że osoby, które miały zarezerwowane miejsce w kolejce elektronicznej (także po godzinie 16:00), zostaną obsłużone zgodnie z planem.


Źródło: Urząd Miasta Olsztyna

2. MPEC zmienia organizację pracy, zamyka siedzibę i odwołuje interwencje w mieszkaniach


Od najbliższego poniedziałku tj. 16 marca br. do odwołania zmieniona zostaje organizacja pracy Spółki. W związku z tym siedziba Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie przy ul. Słonecznej 46 zostaje zamknięta. Załatwianie spraw będzie możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się z przedstawicielami Przedsiębiorstwa pod nr tel. sekretariat: 89 524 03 04; tel. centrala: 89 524 05 34; 89 524 12 00; adres email: biuro@mpec.olsztyn.pl; Dział Obsługi Odbiorców Ciepła tel.: 89 524 12 08 adres email: boo@mpec.olsztyn.pl

Powyższe działania podyktowane są troską o zdrowie naszych Klientów, a także pracowników i wpisują się w decyzję Rządu RP w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego kraju w związku z rozpowszechnianiem koronawirusa w Polsce - tłumaczą przedstawiciele MPEC.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie komórki organizacyjne Przedsiębiorstwa pracują bez zmian, a zaistniała sytuacja nie wpływa na zapewnienie ciągłości dostaw ciepła dla odbiorców. Natomiast wszelkie interwencje w mieszkaniach, lokalach użytkowych zostają zawieszone. Służby eksploatacyjne MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie ograniczają swoją działalność do utrzymania ciągłości dostaw ciepła do węzłów cieplnych oraz ich prawidłowej pracy.

Pogotowie Ciepłownicze, tel. 993 pracuje przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Źródło: MPEC

3. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zamyka siedzibę i prosi o telefoniczne i internetowe zgłaszanie stanu wodomierzy


W trosce o zdrowie klientów oraz pracowników, w związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami służb sanitarnych, siedziba Olsztyńskich Wodociągów przy ul. Oficerskiej 16a zostaje zamknięta. Zalecamy zdalne załatwianie spraw. Dodatkowo informujemy, że powyższe zmiany nie mają wpływu na dostawy wody dla mieszkańców - podają przedstawiciele PWiK.

Siedziba zostaje zamknięta od 16 marca 2020 r. (poniedziałek) do odwołania. - Załatwianie spraw będzie możliwe wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr tel. 89 89 613 14 32 i 89 532 79 27 lub e-mail: bok@pwik.olsztyn.pl - informuje Anita Chudzińska, rzecznik PWiK w Olsztynie - Laboratorium także wstrzymuje przyjmowanie próbek do badań od klientów zewnętrznych. Dodatkowych informacji udzielamy pod nr tel. 89 526 07 63;

Co bardzo istotne - inkasenci nie będą dokonywać w nieruchomościach odczytu stanu wodomierzy bez nakładek radiowych. Informacje o stanie wodomierza można przekazywać w następujący sposób:

telefonicznie - 89 532 79 33 do 35
mailowo - bok@pwik.olsztyn.pl)
przez stronę internetową: https://pwik.olsztyn.pl/dla-klienta-stan-wodomierzy.

Jeśli stan wodomierza nie zostanie podany, faktury będą wystawiane na podstawie średniego zużycia wody w okresie ostatnich trzech miesięcy.

Powyższa sytuacja nie wpływa na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków. Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne, tel. 994 pracuje przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Informacje o kolejnych zmianach organizacji pracy Spółki lub ich odwołaniu będą publikowane na stronie internetowej www.pwik.olsztyn.pl

Źródło: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

4. Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie przenosi Biuro Obsługi i Klientów i zachęca do kontaktu zdalnego


Od piątku (13 marca) ograniczona została możliwość odwiedzania siedziby Zarządu Dróg Zieleni i Transportu. Nie będzie to miało wpływu na funkcjonowanie komunikacji miejskiej, która kursuje zgodnie z rozkładami jazdy - zapewnia ZDZiT.

W związku z krokami podjętymi przez premiera Mateusza Morawieckiego ws. epidemii koronawirusa w Polsce, Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie zwraca się z prośbą do mieszkańców, by ograniczyli załatwianie spraw bezpośrednio w jednostkach ZDZiT, w tym Biurze Obsługi Klienta oraz Punktach Obsługi Klienta. Zarząd pracować będzie bez zmian, aczkolwiek w ograniczonym składzie osobowym wynikającym z faktu zamknięcia szkół i placówek edukacyjnych.

W związku z tym wizyty w siedzibach ZDZiT przy ul. Knosały i ul. Szrajbera będą możliwe wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się na spotkanie z pracownikami jednostki, do których numer można znaleźć na stronie internetowej ZDZiT. Wydziały ZDZiT pracują w niezmienionych godzinach. Wejście dla osób postronnych będzie zamknięte.

Ponadto informujemy, że od dnia 13 marca 2020 roku Biuro Obsługi Klienta ZDZiT zostało przeniesione do punktu kas przy ul. Knosały 3/5B. BOK funkcjonuje według dotychczasowych zasad - od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00. Zwracamy się jednak z prośbą, by w miarę możliwości sprawy załatwiane były drogą mailową: bok@zdzit.olsztyn.eu.

Zachęcamy do korzystania z dostępnych, elektronicznych narzędzi załatwiania spraw w ZDZiT, jak chociażby Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ZDZiT. Można kontaktować się z Wydziałami ZDZiT także telefonicznie.

Źródło: ZDZiT


5. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie - czy bezrobotny musi się stawić osobiście?


Wszystkie osoby zainteresowane rejestracją jako bezrobotne lub poszukujące pracy mogą dokonać tej czynności częściowo lub całkowicie przez internet, za pośrednictwem strony internetowej www.praca.gov.p

Od 13 marca 2020 roku rejestracja osobista bezrobotnych i poszukujących pracy odbywać się będzie wyłączenie w godzinach 8.00 – 11.00

Od godziny 11.00- 15.00 będą obsługiwane jedynie osoby zarejestrowane przez internet za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl.

Szczegóły dotyczące rejestracji przez internet można uzyskać na stronie internetowej mupolsztyn.praca.gov.pl w zakładce - Dla bezrobotnych i poszukujących pracy.

Wszystkie osoby zainteresowane rejestracją oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemca lub zezwolenia sezonowego mogą dokonać tej czynności całkowicie przez internet za pośrednictwem strony internetowej www.praca.gov.pl

Osobiste składanie dokumentów odbywać się może w godzinach 8.00 – 11.00.

Szczegóły można uzyskać na stronie internetowej mupolsztyn.praca.gov.pl, na portalu zielonalinia.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 89 537-28-27, 89 537-28-26.

Wnioski o organizację wszystkich form aktywnych prosimy przesyłać drogą pocztową. Konsultacje w sprawie wniosków odbywać się będą telefonicznie (89 537-28-09 ) lub pocztą elektroniczną. Inne dane kontaktowe dostępne są na stronie mupolsztyn.praca.gov.pl w zakładce - Urząd – dane kontaktowe.Podstawę usprawiedliwienia niestawiennictwa przez bezrobotnego w terminie wyznaczonym przez urząd, nieobecności na szkoleniu, stażu czy innej formie aktywizacji będzie stanowiło, jak dotychczas, zwolnienie lekarskie oraz decyzja powiatowego lub granicznego inspektora sanitarnego o objęciu kwarantanną.
Od dnia 13 marca 2020 roku osoby, które mają wyznaczony obowiązkowy termin wizyty w urzędzie pracy mogą to zrobić w formie telefonicznej lub pocztą elektroniczną kontaktując się z wyznaczonym doradcą klienta.

Podstawę usprawiedliwienia niestawiennictwa przez bezrobotnego w terminie wyznaczonym przez urząd, nieobecności na szkoleniu, stażu czy innej formie aktywizacji będzie stanowiło, jak dotychczas zwolnienie lekarskie oraz decyzja powiatowego lub granicznego inspektora sanitarnego o objęciu kwarantanną.

Źródło: Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

6. Urząd Skarbowy w Olsztynie: PIT do urny albo online


Zdecydowaliśmy się na czasowe ograniczenie dostępu do Urzędu Skarbowego w Olsztynie ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa - informuje urząd.

Ograniczenie dostępu potrwa od 13 do 27 marca 2020 r.

Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z nami.

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęca do korzystania z e-usług oraz kontaktu z poprzez e-PUAP i infolinie.Twój e-PIT i e-Deklaracje dostępne na podatki.gov.plpozwalają na rozliczanie podatków bez wizyty w urzędzie skarbowym.

PODATKI BĘDZIESZ MÓGŁ ROZLICZYĆ NA 2 SPOSOBY

1. On-line poprzez Twój e-PIT, e-Deklaracje, e-PUAP
2. W urzędzie – poprzez wrzucenie deklaracji, pism, innych dokumentów do wystawionych urn. W tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do urzędu.

Kontakt telefoniczny do urzędu skarbowego:

PIT dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej– nr telefonu: 89 53 92 596, 89 53 92 618, 89 53 92 527, 89 53 92 513
PIT elektroniczny– nr telefonu: 89 53 92 534, 89 53 92 562, 89 53 92 513
PIT dla osób prowadzących działalność gospodarczą– nr telefonu: 89 53 92 514, 89 53 92 621, 89 53 92 478, 89 536 92 595, 89 53 92 491
zaświadczenia o dochodach / przychodach dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej– nr telefonu: 89 53 92 613, 89 53 92 513
zaświadczenia o niezaleganiu działalność gospodarcza– nr telefonu: 89 53 92 622, 89 53 92 623
VAT– nr telefonu: 89 53 92 558, 89 53 92 547, 89 53 92 629, 89 53 92 603, 89 53 92 486
CIT– nr telefonu: 89 53 92 504 lub 89 53 92 647
kasy rejestrujące– nr telefonu: 89 53 92 537
podatek akcyzowy– nr telefonu: 89 53 92 468, 89 53 92 526, 89 53 92 567, 89 53 92 586, 89 53 92 643, 89 53 92 669, 89 53 92 648
spadki/darowizny– nr telefonu (w tym zaświadczenia z tego zakresu – nr telefonu: 89 53 92 573, 89 53 92 473, 89 53 92 589, 89 53 92 513
podatek od czynności cywilnoprawnych (np. umowy kupna-sprzedaży pojazdów) – nr telefonów: 89 53 92 589, 89 53 92 573, 89 53 92 513
rejestracja podatników– nr telefonu: 89 53 92 625, 89 53 92 664, 89 53 92 453, 89 53 92 552
egzekucja administracyjna– nr telefonu: 89 53 92 416.
rachunkowość podatkowa- nr telefonu: PIT 89 53 92 437, 89 53 92 619, CIT 89 53 92 477, VAT 89 53 92 578, 89 53 92 634
komórka wierzycielskaSEW2 – nr telefonu: 89 53 92 559, 89 53 92 566, 89 53 92 581, 89 53 92 591, 89 53 92 653, 89 53 92 609
komórka wierzycielska SEW1– nr telefonów: 89 53 92 616
postępowania podatkowe– nr telefonu: 89 53 92 523, 89 53 92 516, 89 53 92 681, 89 53 92 409, 89 53 92 448

Adres e-mail urzędu skarbowego: us.olsztyn@mf.gov.pl

Informacje podatkowe oraz usługę Twój e-PIT znajdziesz na www.podatki.gov.pl

Źródło: US w Olsztynie

7. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie - dokumenty do skrzynki


W związku z zaleceniem sanepidu, by unikać dużych skupisk ludzi, również w salach obsługi w ZUS nie może przebywać jednocześnie zbyt wiele osób. To dla bezpieczeństwa klientów i pracowników. W placówkach Zakładu pojawiły się też skrzynki, w których można zostawić dokumenty i wnioski, by nie narażać się na bliski kontakt z innymi osobami.

Informujemy też, że w dwa najbliższe poniedziałki (16 i 23 marca) obsługa w placówkach ZUS będzie skrócona do godz. 15.00.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do:
1. składania dokumentów do przeznaczonych w tym celu skrzynek znajdujących się w siedzibie ZUS (większą ilość dokumentów prosimy włożyć do udostępnionych kopert; podanie numeru telefonu kontaktowego może przyspieszyć załatwienie sprawy).
2. do kontaktu przez PUE oraz COT 22 560 16 00

Ponadto informujemy, że:
• Wszystkie wnioski są dostępne na stronie www.zus.pl
• Zaświadczenia na złożone przez Państwa wnioski prześlemy pocztą.

Prosimy o wyrozumiałość, nasze działania mają na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa.


Źródło: ZUS w Olsztynie

8. Starostwo Powiatowe w Olsztynie - przekroczenie terminu, w uzasadnionych sytuacjach, bez konsekwencji


W związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem, z troski o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu olsztyńskiego oraz osób przyjezdnych, Starostwo Powiatowe w Olsztynie oraz jego oddziały zamiejscowe w Biskupcu i Dobrym Mieście od poniedziałku 16 marca 2020 r. do odwołania będą zamknięte dla interesantów.

Pracownicy urzędu pozostają do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 w sprawach, które można załatwić za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. W innych sprawach, nawet jeśli dotyczą dotrzymania terminów, nie będą wyciągane konsekwencje. Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zrozumienie w tej trudnej, dla nas wszystkich, sytuacji.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

Telefony:

- rejestracja pojazdów tel. 89 523 28 81

- wydawanie uprawnień kierowcom tel. 89 521 05 22

- sprawy transportu drogowego tel. 89 521 05 16

- zarządzanie ruchem tel. 89 521 05 16

Poczta e-mail: komunikacja@powiat-olsztynski.pl.

WYDZIAŁ GEODEZJI

Wnioski można składać:

- za pośrednictwem geoportalu powiatowego: powiatolsztynski.geoportal2.pl

- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformieePUAP

- korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Wydział Geodezji, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn

Informacje tel. 89 521 05 34, 89 523 28 29, 89 521 05 35, 89 523 28 77, 89 523 28 92, 89 521 05 62, 89 521 05 51, 89 523 28 69, 89 521 05 39.

POZOSTAŁE WYDZIAŁY

Wykaz numerów telefonów do wydziałów: www.powiat-olsztynski.pl

Informacje i przekierowania: Biuro Obsługi Interesanta tel. 89 521 05 19, 89 527 21 30, fax 89 527 24 14, e-mail: starostwo@powiat-olsztynski.pl.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Olsztynie

9. Urząd Wojewódzki w Olsztynie - uwaga na odwołane wizyty online!


W związku z COVID-19, informujemy, że od 16 marca br. w godzinach 7.30 - 15.30 otwarte jest tylko wejście do Urzędu od strony ul. Piłsudskiego. Przy wejściu są skrzynki nadawcze na składanie dokumentów w sprawach niewymagających kontaktu z pracownikiem Urzędu. Prosimy o powstrzymanie się od wizyt w urzędzie i ograniczenie ich wyłącznie do sytuacji wyjątkowych i udokumentowanych.

Wszystkie wcześniejsze wizyty on-line zostały anulowane.

Aby załatwić sprawę osobiście, należy wejść do urzędu od strony ul. Piłsudskiego
w godzinach 13.00 – 15.00 .

Urzędnicy zachęcają do kontaktu telefonicznego i mailowego:

Do Państwa dyspozycji pozostaje infolinia pod numerami telefonów:

89 523 26 12 w sprawach cudzoziemców,

89 523 22 71 w sprawach obywateli UE,

89 519 09 24 w sprawach dokumentów paszportowych,

89 523 23 44 w sprawach obywatelstwa polskiego,

89 523 23 68 informacja paszportowa.

Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać również drogą mailową na adres: sekrso@uw.olsztyn.pl

Prosimy stawiać się tylko na uprzednio wyznaczone terminy wizyt.

Wnioski w sprawach zezwoleń na pracę można składać za pośrednictwem portalu https://www.praca.gov.pl lub przesyłać pocztą.

Wnioski w sprawie legalizacji pobytu można także przesyłać pocztą. Wnioski te będą obarczone brakami formalnymi, jednak organ wezwie wnioskodawcę do ich uzupełnienia wyznaczając termin wizyty.

W innych sprawach kierowanych do Urzędu można także wykorzystać środki komunikacji elektronicznej :

- poprzez platformę ePUAP www.epuap.gov.pl , adres skrytki /WMURZADWOJ/skrytka

- poprzez platformę e-Obywatel https://obywatel.gov.pl/

Kontakty telefoniczne i e-mailowe do wszystkich wydziałów Urzędu znajdują się na stronie internetowej Urzędu w zakładce Kontakt https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/kontakt-z-urzedem

Uwaga!

Zmiana organizacji pracy dotyczy również Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu:

wstęp na teren Urzędu obecnie jest możliwy tylko od strony ul.Wojska Polskiego,
kontakt osobisty z pracownikami możliwy jedynie w sprawach pilnych w godz. 13:00-15:00,
skrzynki podawcze są na parterze w holu głównym,
preferowany kontakt mailowy i telefoniczny.

Wydział Zarządzania Delegaturą Urzędu w Elblągu - tel. 55 23 37 001

Źródło: Urząd Wojewódzki w Olsztynie

10. Urząd Marszałkowski: wizyta tylko po umówieniu


Uprzejmie informujemy, że od dnia 16.03.2020 r. w związku z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się koronawirusa interesanci Urzędu przyjmowani będą tylko i wyłącznie po uzgodnieniu swojej wizyty telefonicznie lub mailowo.

Komunikat Urzędu MarszałkowskiegoSzanowni Państwo,z uwagi na pojawienie się na terytorium Polskiwirusa SARS-CoV-2, określanym „koronawirusem” zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie wizyt w naszym Urzędzie.

Do Państwa dyspozycji pozostajemy pod numerami telefonów:

89 521 90 00 Punkt Informacyjny Urzędu Marszałkowskiego
89 5219200 Kancelaria Sejmiku
89521 91 40 Gabinet Marszałka
89521 95 60 Departament Organizacyjny
89521 99 40 Departament Finansów i Skarbu
89521 98 20 Departament Współpracy Międzynarodowej
89521 93 00 Departament Polityki Regionalnej
89521 96 00 Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
89521 97 00 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
89521 92 50 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
89 512 54 40 Departament Ochrony Środowiska
89512 59 00 Departament Infrastruktury i Geodezji
89521 69 40 Departament Zdrowia
89521 95 00 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
89521 69 29 Departament Kultury i Edukacji
89521 69 00 Departament Turystyki
89521 69 30 Departament Sportu
89512 57 60 Departament Certyfikacji
89521 98 40 Departament Zamówień Publicznych

Źródło: Urząd Marszałkowski w Olsztynie

11. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie - osobiście od 10 do 13


Komunikat MOPS:

Szanowni Państwo,
w związku z trudną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, a także decyzjami władz centralnych dotyczącymi ograniczeń w funkcjonowaniu niektórych instytucji informujemy o środkach ostrożności jakie zostały wdrożone w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznejw Olsztynie.

Placówki wsparcia dziennego działające w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie przez najbliższe dwa tygodnie tj. 12-25 marca zostają zamknięte.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie pracować będzie bez zmian, aczkolwiek w ograniczonym składzie osobowym wynikającym z faktu zamknięcia szkół i placówek edukacyjnych.

Dlatego ze względów sanitarnych i organizacyjnych apelujemy o ograniczenie wizyt zarówno w pozostałych funkcjonujących placówkach oraz w głównej siedzibie Ośrodka.

Zachęcamy do załatwiania spraw za pośrednictwem stron internetowych.

Kontakt:
Prosimy o korzystanie z kontaktu z Ośrodkiem w następujący sposób:

• mailowo na adres: biuro@mopsolsztyn.pl

• telefonicznie pod numerem: 89 534 04 14

• lub z poszczególnymi komórkami - szczegółowy wykaz telefonów dostępny jest pod adresem: https://mopsolsztyn.bip.gov.pl/kontakt/


W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy w Ośrodku proszę o zgłaszanie się w godzinach od 10:00 do 13:00 w:

Centrum Informacji Świadczeń Rodzinnych przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 61A
lub

do właściwego Zespołu usytuowanego w różnych lokalizacjach Miasta Olsztyna.

Źródło: MOPS Olsztyn

Czytaj e-wydanie
Gazeta Olsztyńska zawsze pod ręką w Twoim smartfonie, tablecie i komputerze. Codzienne e-wydanie Gazety Olsztyńskiej, a w piątek z tygodnikiem lokalnym tylko 2,46 zł.

Kliknij w załączony PDF lub wejdź na stronę >>>kupgazete.pl

Wszystkie informacje nt. koronawirusa SARS-CoV-2 znajdziecie Państwo w specjalnym serwisie Gazety Olsztyńskiej.

Za sprawą Gazety Olsztyńskiej na Facebooku pojawiła grupa wsparcia: Grupa Wsparcia, Koronawirus - Olsztyn, Warmińsko-Mazurskie

Komentarze (1) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. MAJA #2909595 | 83.14.*.* 21 kwi 2020 09:07

    tTAK BARDZO UNIKAJĄ PETENTÓW? wszystko można załatwić przez internet , to super! urzędnicy pokazują nam wszystkim że nie są Nam potrzebni!!!!! jedna baza MY społeczeństwo załatwiamy wszelkie sprawy przez internet, a sztab darmozjadów, którzy są dla nas obciążeniem niech idzie na bruk albo do porządnej pracy!

    Ocena komentarza: warty uwagi (1) odpowiedz na ten komentarz