Zmiany w dokumentach dotyczących wniosków o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy

2020-02-03 12:27:00(ost. akt: 2020-02-03 12:50:05)
Zdjęcie jest tylko ilustracją tekstu

Zdjęcie jest tylko ilustracją tekstu

Autor zdjęcia: Pixabay.com

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje nowy wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Został on ogłoszony 24 maja 2019 roku Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.

W celu uzyskania odszkodowania, należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kompletny wniosek, który powinien zawierać:
— wniosek o jednorazowe odszkodowanie,
— protokół powypadkowy wraz z dokumentacją, sporządzony i zatwierdzony przez zakład pracy,
— wypełniony przez lekarza druk OL-9, zawierający adnotację, że leczenie i rehabilitacja zostały zakończone. 

Należy podkreślić, że formularze protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (które miały miejsce przed końcem ubiegłego roku) sporządzone według dotychczasowego wzoru mogły być stosowane nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 roku. Zatem należy mieć na uwadze, że jeżeli ulegliśmy wypadkowi przy pracy po 1 stycznia 2020 roku, protokół musi być sporządzony na nowym wzorze.

Wzór protokołu dostępny jest w załączniku do wymienionego rozporządzenia.

Anna Ilukiewicz
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS
województwa warmińsko-mazurskiego


Czytaj e-wydanie
Gazeta Olsztyńska zawsze pod ręką w Twoim smartfonie, tablecie i komputerze. Roczna prenumerata e-wydania Gazety Olsztyńskiej i tygodnika lokalnego tylko 199 zł.

Kliknij w załączony PDF lub wejdź na stronę >>>kupgazete.pl