UWM przygotowuje się do otwarcia kierunku psychologia

2019-11-05 10:22:25(ost. akt: 2019-11-05 10:32:06)

Autor zdjęcia: Paweł Najbar

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski włącza do oferty kształcenia jeden z najchętniej wybieranych przez młodych ludzi kierunków studiów. Od roku akademickiego 2020/21 chce uruchomić na Wydziale Nauk Społecznych psychologię.
Psychologia od wielu lat jest jednym z najchętniej wybieranych kierunków studiów na polskich uczelniach. O jedno miejsce walczy tu kilkoro kandydatów. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, od przyszłego roku akademickiego ten kierunek uruchomi także Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Psychologię będzie można studiować na Wydziale Nauk Społecznych. Prof. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia i studentów podkreśla, że Uniwersytet ma wielką szansę na powołanie nowego kierunku.

— Dyskusje o utworzeniu kierunku psychologia toczyły się na naszym Uniwersytecie od dawna. Brał w nich udział obecny wiceminister prof. Wojciech Maksymowicz, który popierał tę inicjatywę. Zapotrzebowanie na psychologów z różnymi specjalnościami jest duże, po drugie każdy dobry uniwersytet ma psychologię, a po trzecie mamy doskonałą kadrę na Wydziale Nauk Społecznych, mocno zakotwiczoną w środowisku psychologów. Mamy więc ogromną szansę na utworzenie psychologii — mówi prof. Przyborowski.

I dodaje: — Prace nad przygotowaniem programu kształcenia są bardzo zaawansowane – będzie to kierunek o profilu praktycznym – chcemy wysłać wniosek do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jeszcze w tym roku i myślę, że będziemy mogli śmiało wprowadzić kierunek psychologia na poziomie jednolitych studiów magisterskich do naszej oferty dydaktycznej od roku akademickiego 2020/21.

O planach związanych z powołaniem nowego kierunku pozytywnie wypowiada się także dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, dziekan Wydziału Nauk Społecznych.

— Powołanie tego kierunku jest związane z naszymi wieloletnimi marzeniami. Prof. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, kierująca Katedrą Psychologii Rozwoju i Edukacji doszła do wniosku, że już jesteśmy gotowi podjąć się tego zadania. Zależy nam, aby wiedza, którą dostaną studenci była mocno osadzona w realiach rynku pracy, nawiązaliśmy więc współpracę z wieloma ośrodkami i placówkami. Liczymy, że uruchomienie kierunku psychologia znacząco wzbogaci ofertę kształcenia i Wydziału Nauk Społecznych i Uniwersytetu, bo zajęcia na nowym kierunku będziemy realizować także we współpracy z innymi wydziałami — mówi prof. J. Ostrouch-Kamińska.

Studia z europejskim certyfikatem


Koordynatorką kierunku i członkinią zespołu opracowującego program kształcenia jest dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM, wchodząca w skład prezydium zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ambicją i celem zespołu jest przygotowanie programu studiów tak, aby spełniał standardy kształcenia Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Psychologicznych (EFPA) EuroPsy i uzyskanie certyfikatu zgodności EuroPsy jeszcze przed uruchomieniem kształcenia. Prof. Krzywosz-Rynkiewicz przewodniczy Polskiej Komisji Akredytacyjnej Certyfikatu EuroPsy i jej znajomość oczekiwań i standardów europejskiego kształcenia psychologów może pomóc w odpowiednim przygotowaniu dokumentów.

— W kształceniu psychologów kluczowe jest trzymanie się europejskich standardów. Bardzo mi zależy, aby nasz program studiów te standardy spełniał i aby nasi absolwenci mogli legitymować się przygotowaniem do uprawiania zawodu na europejskim poziomie. Pomoże im to na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą — zaznacza prof. Beata Krzywosz-Rynkiewicz.

I dodaje: — W zespole wykładowców będą nasi naukowcy. Na Wydziale Nauk Społecznych działa Katedra Psychologii, Rozwoju i Edukacji zatrudniająca psychologów, mających oprócz doświadczenia praktycznego także osiągnięcia naukowe. Biorą udział w projektach badawczych, publikują, zatem jest to solidna baza akademicka do utworzenia kierunku. Chcemy, aby w kadrze wykładowców znaleźli się też naukowcy z wydziałów Humanistycznego, Lekarskiego, Nauk o Zdrowiu oraz Nauki o Żywności

Studia na kierunku psychologia będą trwać 5 lat. Przewidziane zostały jako studia jednolite magisterskie, o profilu praktycznym. Na początek na I roku przygotowano 60 miejsc.

Zajęcia z praktykami


Program studiów przez pierwsze 3 lata da studentom solidne podstawy psychologii jako dyscypliny nauki. W kolejnych latach wejdą przedmioty specjalnościowe. Pojawią się zagadnienia dotyczące psychologii emocji, osobowości, pakiet umiejętności potrzebnych do diagnozowania osobowości oraz zaburzeń psychicznych. Studenci będą mieć zajęcia z psychoterapii czy diagnozy umiejętności szkolnych.

Od II roku studiów rozpoczną się zajęcia z praktykami. Zgodnie z założeniami, co najmniej 50% zajęć poprowadzą psychologowie praktycy.

— Chcemy, aby były to kilkugodzinne bloki zajęć pokazujące, jak psycholog pracuje, co może zaoferować osobie, która ma problem. Psycholog praktyk będzie przychodził do nas na zajęcia i pracował w oparciu o przypadki z własnej praktyki, analizując ze studentami, np. zaburzenia zachowania, osobowości, problemy emocjonalne, lub adaptacyjne — wyjaśnia prof. Krzywosz-Rynkiewicz.

Mała liczba praktyk to jedna z bolączek programów kształcenia psychologów na polskich uczelniach. Zespół naukowców z UWM chce zwiększyć liczbę zajęć praktycznych, aby zrównać ją z europejskim modelem kształcenia.

— Chcemy aby kierunek otrzymał wsparcie psychologów praktyków zatrudnionych w szpitalach, ośrodkach psychoterapeutycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych w Olsztynie i regionie. Często są to wieloletni praktycy, po wielu kursach i szkoleniach, gotowi podzielić się z wchodzącymi na rynek pracy młodymi psychologami — dodaje prof. Krzywosz-Rynkiewicz.

Pomoc w przygotowaniu programu kształcenia zaoferowała też wojewódzka konsultant psychologii klinicznej.

Dwie specjalności


Absolwenci psychologii o pracę nie będą się martwić. Wykształconych psychologów brakuje. Dodatkowo program kształcenia proponuje dwie specjalności.

— Zaplanowaliśmy specjalność w obszarze psychologii klinicznej i zdrowia oraz specjalność w obszarze psychologii szkolno-wychowawczej i takie specjalności chcemy uruchomić. Na każdej specjalności przewidzieliśmy ok. 30 miejsc — informuje prof. Beata Krzywosz-Rynkiewicz.

W planie studiów ujęto także wiele zajęć fakultatywnych, np. psychologia penitencjarna, kryminologia, psychologia terroryzmu, psychologia zaburzeń odżywiania, praca z tzw. trudną młodzieżą.

Psychologia na UWM nie będzie novum. Grunt pod uruchomienie nowego kierunku przygotował działający od kilku lat na Wydziale Nauk Społecznych Akademicki Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Terapii Empatia, który tylko w ubiegłym roku udzielił ponad 400 porad psychologicznych.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski uruchamiając psychologię wypełnia lukę edukacyjną w regionie. Jak zaznacza prof. Krzywosz-Rynkiewicz, w promieniu 200 km od Olsztyna nie ma uniwersytetów prowadzących taki kierunek studiów. Młodzi ludzie wybierając kształcenie uniwersyteckie, muszą jechać do Warszawy, Gdańska, Torunia lub Bydgoszczy. Od przyszłego roku akademickiego będą mogli studiować psychologię w Olsztynie.

Uczelnia wyśle komplet potrzebnych dokumentów do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w najbliższych miesiącach. Władze Wydziału Nauk Społecznych oraz koordynator kierunku spotkali się także z tzw. interesariuszami, aby określić możliwości absolwentów psychologii na regionalnym rynku pracy.

Małgorzata Hołubowska

Więcej informacji o naszym uniwersytecie: >>> kliknij tutaj.

Obrazek w tresci