Ile pieniędzy i na co wydają gminy?

2016-07-20 21:46:13(ost. akt: 2016-07-20 17:01:13)

Autor zdjęcia: Przemysław Getka

Budżety gmin nie są przeznaczane tylko na wynagrodzenia dla urzędników. Budżety samorządów wydatkowane są m.in. na gospodarkę komunalną, ochronę środowiska, transport i łączność czy sport i kulturę. W ubiegłym roku przeciętna gmina wydała średnio 3,3 tys. zł na mieszkańca.
Krajowa Rada RIO opublikowała sprawozdanie dotyczące budżetu jednostek terytorialnych. Z raportu wynika, że w ubiegłym roku wydatki wszystkich gmin w Polsce w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły średnio 3 329 zł i wzrosły w stosunku do 2014 r. o 37 zł.

Najwyższe wydatki na głowę w Polsce zanotowano w gminie Kleszczów, tam na głowę mieszkańca gmina wydała ponad 48 tys. zł. Kolejnymi bogatymi gminami są także Dziwnów (14 551 zł), Rewal (12 182 zł) i Mielnik (11 159 zł).

W przeliczeniu na 1 mieszkańca, najwyższe średnie wydatki wykonały gminy z województwa zachodniopomorskiego - 3655 zł, pomorskiego - 3636 zł i kujawsko-pomorskiego - 3495 zł, a najwyższą dynamiką wzrostu wydatków cechowały się gminy województwa łódzkiego (103,3%), małopolskiego (103,2%) oraz mazowieckiego (103,0%).

Najwięcej na inwestycje przeznaczyły gminy z województwa mazowieckiego - 638 zł (wzrost o 2 zł), małopolskiego - 632 zł (najwyższy wzrost o 37 zł) i pomorskiego - 628 zł (spadek o 25 zł). Najniższe wydatki na inwestycje kolejny rok z rzędu, zrealizowały gminy województwa opolskiego - 378 zł (spadek o 57 zł), podkarpackiego - 426 zł (spadek o 124 zł) oraz warmińsko-mazurskiego - 443 zł (spadek o 58 zł).

Gminy najwięcej wydają na oświatę i wychowanie oraz na edukację (1 261 zł), następnie na pomoc i politykę społeczną (548 zł), administrację publiczną (344 zł), gospodarkę komunalną i ochrona środowiska - 334 zł (wzrost o 8,2%), Transport i łączność - 271 zł (spadek o 5,4%). Największy spadek wydatków (w kluczowych działach) w stosunku do 2014 r. wystąpił w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dynamika 87,8%, Kultura fizyczna - 93,4% i Transport i łączność - 94,6%.

Źródło: Kurier PAP/Mor