Regulamin wprowadzania artykułów przez internautów

2010-01-31 16:23:50(ost. akt: 2011-04-13 16:35:12)
1. Autor tekstu oświadcza, że zamieszczony przez niego tekst jest jego prywatną opinią, do której ma prawo zgodnie z art. 54 Konstytucji RP.

2. Użytkownicy mogą przesyłać materiały, co do których mają prawa autorskie wynikające z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z dnia 4 lutego 1994 r.)

3. Użytkownicy poprzez przesłanie materiałów wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w mediach wydawanych przez Edytor sp. z o.o., Wydawca Olsztyn sp. z o.o., Mazowieckie Media Sp. z o.o.

4. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, redagowania nadesłanych tekstów oraz obróbki zdjęć i filmów.

5. Redakcja nie ma obowiązku publikacji nadesłanych tekstów, zdjęć i filmów, zwłaszcza tych, których autorzy nie zweryfikowali swojego adresu e-mail i/lub nie podali swojego imienia i nazwiska do wiadomości redakcji. Redakcja nie ma obowiązku publikacji artykułów anonimowych.

6. Niedopuszczalne jest zamieszczanie zdjęć oraz komentarzy o tematyce sprzecznej z prawem, pornograficznych, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.

7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników przekazów reklamowych.

8. Materiały wysłane przez użytkownika trafiają do moderatora, który zatwierdza je bądź odrzuca.

9. Redakcja internetowa Gazety Olsztyńskiej zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 5, 9 i 10, a także prawo do blokowania uczestnictwa w serwisie w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia niniejszego regulaminu oraz Netykiety.

10. Redakcja internetowa Gazety Olsztyńskiej zastrzega sobie prawo do wyłączenia danego serwisu lub materiału z treści portalu i innych mediów bez podawania przyczyn.

11. Reklamacje przyjmowane są na adres mailowy internet@gazetaolsztynska.pl

12. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Gazeta Olsztyńska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.