UWM w prestiżowym rankingu QS World Ranking by Subject. Trzyma pozycję?

2024-04-16 19:42:25(ost. akt: 2024-04-16 15:51:26)

Autor zdjęcia: UWM

Kortowskie rolnictwo i leśnictwo utrzymało swoją pozycję w prestiżowym zestawieniu QS World Ranking by Subject. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zajmuje miejsce w przedziale 251-300.
W opublikowanym 10 kwietnia rankingu QS World Uniwersity Rankings by Subject 2024 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski znalazł się w gronie najlepszych uczelni na świecie w dziedzinie Agriculture & Forestry. Uczelni przypadło miejsce w przedziale 251-300, czyli takim samym, w jakim została sklasyfikowana przed rokiem.

Metodologia QS World University Ranking by Subject 2024 obejmuje takie kryteria, jak reputacja uczelni wśród kadry akademickiej i pracodawców, cytowania (dane dotyczące tego zakresu pochodzą z  Elsevier Scopus), indeks Hirscha, a także – od 2023 roku – indeks IRN (International Research Network). To wskaźnik, którym mierzy się trwałą międzynarodową współpracę badawczą instytucji. W QS World University Ranking by Subject 2024 uwzględniono 1559 instytucji, 64 z nich nie znajdziemy na zeszłorocznej liście.

Prof. Piotr Bórawski, pełnomocnik dziekana Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa ds. umiędzynarodowienia, zauważa, że utrzymanie pozycji jest trudne, ponieważ uczelnie nieustannie się rozwijają.

– W nauce mamy do czynienia z konkurencją międzynarodową. Musimy oceniać naszą pozycję nie tylko w porównaniu do uczelni krajowych, ale również zagranicznych – zaznacza prof. Bórawski. Jak podkreśla naukowiec z Katedry Agrotechnologii i Agrobiznesu, na wynik pracuje kadra całego wydziału. – Z roku na rok zwiększa się liczba publikacji, nie tylko ze współczynnikiem IF, ale również publikacji z autorami zagranicznymi. To pozwala nam istnieć w międzynarodowych gremiach. Zależy mi bardzo na poprawieniu wyniku, ale patrząc na to, co dzieje się na świecie i jak są oceniane polskie uczelnie, to uważam, że powinniśmy być zadowoleni z pozycji w tym rankingu.

Źródło: UWM