Coraz więcej bezdomnych na Warmii i Mazurach. W 2023 roku to ponad tysiąc osób

2024-04-16 17:32:51(ost. akt: 2024-04-17 14:42:54)
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: pixabay.com

Na podstawie informacji przesłanych z ośrodków pomocy społecznej oraz centrów usług społecznych powstał raport dotyczący zjawiska bezdomności oraz usług społecznych realizowanych w województwie warmińsko-mazurskim na rzecz osób w kryzysie bezdomności.
Raport został opracowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu „Spójna Polityka Społeczna Warmii i Mazur”, dofinansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Priorytet IV Spójność społeczna i zdrowie, Działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Opierając się na danych przekazanych przez ośrodki pomocy społecznej oraz centra usług społecznych szacuje się, że według stanu na 31 grudnia 2023 roku w województwie warmińsko-mazurskim liczba osób w kryzysie bezdomności wyniosła 1316 osób, co oznacza że uległa ona zwiększeniu względem 2022 roku o 70 osób (o 5,6 proc.) oraz o 162 osoby (o 14,0 proc.) względem 2020 roku.

Wśród osób w kryzysie bezdomności zdecydowana większość to mężczyźni, aż 1140 osób. Ich liczba w stosunku do grudnia 2022 roku zwiększyła się o 35 osób.

W 2023 roku liczba kobiet w kryzysie bezdomności wyniosła 165.

Niepokój budzi fakt, że w 2023 r. problem bezdomności dotknął również 11 dzieci.

Najwięcej osób bezdomnych przebywa w powiatach: olsztyńskim, ostródzkim i w Elblągu. Najmniej w powiatach: gołdapskim, nowomiejskim i węgorzewskim.

Według pozyskanych danych, wśród osób w kryzysie bezdomności przeważają osoby w wieku powyżej 50 roku życia. Najmniej liczną grupę stanowią osoby w wieku 18-30 lat.

Najczęstszą przyczyną bezdomności na Warmii i Mazurach jest alkoholizm. Tuż za nim choroba i eksmisja. Najrzadziej jest to sprzedaż mieszkania, utrata mieszkania lub niezaradność życiowa.