Co z projektem "wakacji składkowych" dla przedsiębiorców?

2024-03-15 22:42:30(ost. akt: 2024-03-15 22:46:58)

Autor zdjęcia: Scott Graham on Unsplash

We wtorek rząd ma się zająć projektem ustawy, wprowadzającej tzw. wakacje składkowe dla przedsiębiorców – wynika z opublikowanego porządku obrad Rady Ministrów. Wakacje mają polegać na zwolnieniu z opłacania składek przez jeden miesiąc w każdym roku.
We wtorek rząd ma się zająć projektem ustawy, wprowadzającej tzw. wakacje składkowe dla przedsiębiorców – wynika z opublikowanego porządku obrad Rady Ministrów. Wakacje mają polegać na zwolnieniu z opłacania składek przez jeden miesiąc w każdym roku.

Jak wynika z Oceny Skutków Regulacji projektu, przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, oraz opłacają składki na własne ubezpieczenie społeczne za siebie i za nie więcej niż 9 ubezpieczonych będą mogli dobrowolnie skorzystać z "wakacji składkowych". Polegać one mają ma zwolnieniu samego przedsiębiorcy z należności opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a także składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy za wybrany miesiąc w każdym roku kalendarzowym. Zwolnienie obejmie także składki na ubezpieczenie wypadkowe i ubezpieczenie chorobowe, o ile ubezpieczony zadeklarował ich opłacanie. Nie obejmie natomiast obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W wybranym przez przedsiębiorcę miesiącu, w którym będzie on korzystać z wakacji, składki będą finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Z rozwiązania nie będą mogli skorzystać ci, którzy wykonują na rzecz swoich byłych pracodawców działalność, pokrywającą się z poprzednimi obowiązkami.

W uzasadnieniu projektu przewiduje się, że "wakacje składkowe" będą dostępne jeszcze w 2024 r.

Zgodnie z OSR, z wakacji będzie mogło skorzystać ok. 1,7 mln przedsiębiorców wpisanych do CEIDG. Koszty oszacowano na 1,53 mld zł w pierwszym roku wprowadzenia rozwiązania, a w kolejnych 10 latach mają one rosnąć do poziomu 1,88 mld zł rocznie. Łącznie wydatki budżetu oszacowano na 19 mld zł w tym okresie.


red./PAP