Małe granty sołeckie od marszałka

2021-02-07 10:00:00 (ost. akt: 2021-02-05 12:53:30)

Autor zdjęcia: arch.D.Malesa

Sołtysi mogą zdobyć dodatkowe fundusze na inwestycje w swoich sołectwach. Muszą jednak współpracować z samorządem gminnym, by to właśnie ich projekt wystartował w konkursie grantowym.
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeznaczył 400 tys. zł na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu „Małe granty sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

Ideą przedsięwzięcia jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich poprzez wspieranie zadań wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w sołectwach na terenie naszego województwa.

Finansowe wsparcie może być przyznane m.in. na:
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej wpływające na poprawę estetyki miejscowości wiejskiej
- wybudowanie czy zmodernizowanie przystanków, altan, zadaszonych scen, obiektów małej architektury podkreślające specjalizację tematyczną miejscowości
- oznakowanie miejscowości, zagospodarowanie plaży bądź centra wsi
- zakupy inwestycyjne służące zwalczaniu koronawirusa i przeciwdziałaniu COVID-19.

Pomoc finansowa może być przyznana, gdy zadanie będzie realizowane w sołectwie i jest jedynym zadaniem zgłoszonym przez gminę, a także przedsięwzięcie nie będzie miało charakteru komercyjnego. Wnioski należy składać do 12 marca 2021 roku.
rs

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5