wypadły pieniądze z portfela Wiadomości i artykuły