Zgłaszanie szkód spowodowanych zjawiskiem suszy w 2023 roku

2023-08-09 08:56:16(ost. akt: 2023-08-09 10:32:43)
Susza doskwiera coraz bardziej

Susza doskwiera coraz bardziej

Autor zdjęcia: pixabay.com

Urząd Miejski w Wielbarku informuje, że 15 lipca br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 poz. 187 z późn.zm.1) w zakresie szacowania w gospodarstwach rolnych szkód spowodowanych wystąpieniem w 2023 r. suszy przez Komisje powołane zarządzeniami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w dniu 29 marca 2023 r.
Producent rolny obowiązkowo będzie musiał złożyć wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy za pomocą publicznej aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą” do dnia 15 października roku wystąpienia szkody. Protokół oszacowania szkód generowany jest wyłącznie automatycznie za pomocą publicznej aplikacji. Aplikacja dostępna jest już na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podpisanie i złożenie wniosku możliwe będzie, zgodnie z informacją na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi po 20 września br.

Producent rolny może ponadto wystąpić do gminy z wnioskiem o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę.

Złożenie wniosku w aplikacji jest konieczne do uzyskania w późniejszym czasie protokołu lub kalkulacji strat wygenerowanych automatycznie przez aplikację. Natomiast szacowanie szkód przez komisję poprzez lustrację w terenie może nastąpić niezależnie od terminu złożenia wniosku przez rolnika za pomocą aplikacji.
Jeżeli rolnik chciałby, żeby szacowania dokonała również komisja poprzez lustrację na miejscu należy zgłosić ten fakt Komisji w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania – nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy lub jej likwidacji. Szacowane będą wyłącznie uprawy pozostające na polach, uprawy zebrane nie będą szacowane. Wypełnione wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Wielbarku, ul. Grunwaldzka 2, 12-160 Wielbark, pok. nr 2.
Komisja z oszacowania szkód będzie sporządzać raporty oszacowania szkód, a nie protokoły.

Do wypełnienia wniosku o szacowanie strat potrzebna będzie kopia wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2023.

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5