Co z remontem gotyckiej katedry w Olsztynie? [ZDJĘCIA]

2024-05-15 15:00:12(ost. akt: 2024-05-15 14:39:05)

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

W olsztyńskiej katedrze św. Jakuba zapowiedziano duże inwestycje: dokończenie remontu dachu i czyszczenie kryształowych sklepień we wnętrzach. Nasz fotoreporter sprawdził, jak idą prace.
Remont katedralnego dachu był przeprowadzany w ubiegłym roku, ale parafii nie starczyło pieniędzy na naprawę całej powierzchni. Wyremontowało wówczas część dachu nad prezbiterium, która wymagała bardzo pilnej naprawy, bo woda zaciekała już do środka świątyni. W ubiegłym roku rozpoczęto także czyszczenie kryształowych sklepień we wnętrzu kościoła, ale także nie przeprowadzono tych prac w całej katedrze.

— Ostatnie malowanie i czyszczenie sklepień odbywało się w latach 60. XX w, więc najwyższy czas, by przeprowadzić te prace — poinformował proboszcz parafii katedralnej ks. Artur Oględzki.

Fot. Zbigniew Woźniak

Na prace związane z dokończeniem remontu dachu i czyszczeniem sklepień w katedrze gmina Olsztyn otrzymała w ubiegłym roku 3,5 mln zł dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Władze Olsztyna wnioskowały wówczas o dofinansowanie 10 zadań związanych z modernizacją i ochroną historycznych obiektów, m.in. remontu elewacji Nowego Ratusza, domu przedpogrzebowego Bet Tahara, czy Miejskiego Szpitala Zespolonego, ale tylko katedra otrzymała rządowe wsparcie.

16 kwietnia została podpisana umowa między gminą Olsztyn a parafią św. Jakuba na przekazanie tych pieniędzy.

Ksiądz Artur Oględzki, proboszcz parafii św. Jakuba w Olsztynie, podkreślił, jak ważne jest wsparcie.

Fot. Zbigniew Woźniak

— Chciałem serdecznie podziękować za to, że udało się nam pozyskać tę bardzo ważną dotację — powiedział. — To bardzo radosna wiadomość nie tylko dla parafian, ale także dla mieszkańców Olsztyna oraz turystów. Trzeba pamiętać, że bazylika konkatedralna św. Jakuba należy do najcenniejszych zabytków architektury gotyckiej naszego regionu. Na przestrzeni wieków ten kościół doświadczał różnych historii związanych ze zmianami dziejowymi. Był bardzo zniszczony, nawet przez kilka miesięcy stał zamknięty.

Fot. Zbigniew Woźniak

Dzięki otrzymanym środkom w katedrze ruszyły prace. Parafia będzie mogła dokonać całkowitego remontu dachu, na co składają się prace związane z naprawą więźby dachowej, wymianą odeskowania i nałożeniem nowej dachówki.

— Oprócz tego uda nam się odrestaurować wnętrze, odmalować ściany, odnowić sklepienia, szczególnie detale architektoniczne, kolumny –— podsumował ks. Artur Oględzki. — W planach jest także naprawa posadzki.

Termin zakończenia prac to 30 listopada 2024 r.

Nasz fotoreporter sprawdził, jak idą prace.


Olsztyńska katedra św. Jakuba została zbudowana w XIV wieku i jest trzecim, co do wielkości, kościołem na Warmii (po katedrze we Fromborku i kolegiacie w Dobrym Mieście). W pierwszych wiekach istnienia miasta kościół ten służył nie tylko celom sakralnym, ale był też miejscem schronienia ludności w razie pożarów, czy innych zagrożeń.

Na skutek zniszczeń spowodowanych przez jeńców wojennych zamkniętych w tej świątyni przez wojska Napoleona Bonapartego zniszczeniu uległo średniowieczne wyposażenie i teraz w gotyckich murach są w większości neogotyckie rzeźby, obrazy, neogotyki jest także ołtarz główny.

Ze względu na dobrą akustykę w olsztyńskiej katedrze latem odbywają się koncerty organowe.

Fot. Zbigniew Woźniak