Ukraińska mniejszość obchodziła dwa jubileusze [GALERIA]

2020-09-28 09:40:00(ost. akt: 2020-09-28 09:50:04)

Autor zdjęcia: Andrzej Sydor

26 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Srokowie odbyła się 25. Inauguracja Roku Kulturalnego Ukraińców Warmii i Mazur. Zbiegła się ona z jubileuszem 30–lecia powstania Związku Ukraińców w Polsce. Poprzedziła ją prezentacją wystawy pt. ,,Mieliśmy zniknąć”.
– Chciałbym podziękować wszystkim działaczom związku z naszego regionu, którzy od wielu lat pracowali i pracują społecznie - organizują koncerty, festiwale, festyny, warsztaty dla młodzieży i zabawy. Z jednej strony jednoczą środowisko ukraińskie, a z drugiej propagują kulturę ukraińską w Polsce. Nie możemy zapomnieć również o działalności Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, które tworzyło struktury i realizowało główne postulaty ludności ukraińskiej - powiedział przewodniczący Olsztyńskiego Oddziału ZUwP i jednocześnie inicjator imprezy Stefan Migus.

- Wystawa jest ważnym fragmentem historii naszej małej ojczyzny, w której mieszkają i wspólnie pracują Polacy i Ukraińcy. Jest świadectwem wzajemnego szacunku i dowodem, że ludzie różnych tradycji, mogą w zgodzie je pielęgnować – stwierdził wójt Gminy Srokowo Marek Olszewski.

Z kolei pełnomocnik marszałka województwa ds. mniejszości narodowych i etnicznych Wiktor Marek Leyk zwrócił uwagę na rolę cerkwi, która od samego początku wspierała duchowo swoich wiernych, którym przyszło żyć po wysiedleniu na terenie Warmii i Mazur.

Minutą ciszy uczczono pamięć ofiar katastrofy samolotu Sił Zbrojnych Ukrainy, do której doszło w piątek wieczorem w obwodzie charkowskim.

Oficjalnego otwarcia sezonu dokonał gospodarz gminy Marek Olszewski. Wśród zaproszonych gości obecni byli m. in.: wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Miron Sycz, przewodniczący komisji ds. mniejszości narodowych i etnicznych Jarosław Słoma wraz z członkami komisji, inicjatorka i kontynuatorka współpracy Uniwersytetów z Olsztyna i Lwowa Teresa Astramowicz-Leyk, wspomniany Wiktor Marek Leyk, członek zarządu powiatu kętrzyńskiego Olga Wanago, dyrektor Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania Olga Sycz oraz szefowie miejscowych kół ZUwP.

- Jako członek Rady Głównej ZUwP dziękuję władzom samorządowym a przede wszystkim panu Markowi Olszewskiemu za wspieranie tego typu inicjatyw. Szczególne podziękowanie składam Stefanowi Migusowi, który od lat siedemdziesiątych niestrudzenie organizuje przedsięwzięcia kulturalne w naszym regionie - powiedział Miron Sycz.

Jarosław Słoma w swoim przemówieniu odniósł się do kwestii wspierania mniejszości narodowych w Polsce. Stwierdził, iż wielu naszych rodaków mieszka poza granicami kraju. Mają oni prawo do pielęgnowania kultury i języka polskiego. - I jeśli chcemy, aby darzono ich szacunkiem i wspierano, takim samym szacunkiem musimy otaczać mniejszości narodowe żyjące nad Wisłą - podkreślił Słoma.

W przemówieniach działaczy samorządowych padały również słowa wsparcia dla narodu białoruskiego, który walczy obecnie o swoją wolność z reżimem Łukaszenki.

Część artystyczna rozpoczęła się od przedstawienia fragmentów dramatu Tarasa Szewczenki ,,Nazar Stodola” w wykonaniu grupy teatralnej uczniów z Górowa Iławeckiego. Następnie na scenie pojawiła się grupa wokalno-instrumentalna ,,Słowiańska Dusza” z Gdańska, która śpiewała piosenki w języku ukraińskim, białoruskim i polskim. Obecni mogli również podziwiać występ grupy wokalnej „Żurawka” oraz pokaz Zespołu Ukraińskiego Tańca Ludowego i Pieśni ,,Dumka” z Górowa Iławeckiego pod kierownictwem Oksany Sytczyk.

Organizatorami imprezy byli Olsztyński Oddział i Srokowskie Koło ZUwP oraz Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie.

Andrzej Sydor


2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5