Kampania "Biała Wstążka"

2019-11-21 16:39:54 (ost. akt: 2019-11-21 16:43:35)
"Biała wstążka" jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować i milczeć na temat przemocy wobec kobiet.
Po raz kolejny Samorząd Województwa, a także szereg samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych, przystępuje do podejmowania działań w ramach Ogólnoświatowej Kampanii mężczyzn, którzy sprzeciwiają się przemocy wobec kobiet "Biała wstążka". Jedną z inicjatyw Kampanii niosącej pomoc ofiarom przemocy w rodzinie są tzw. „otwarte drzwi".

Ir-Wójt Gminy Rybno, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i-oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie przyłączają się do Kampanii „ Białej wstążki" w ramach, której w dniu 7 grudnia 2019r. pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie, ul. Zajeziorna 58 w godzinach od 10:00 do 14:00 będą pełnili dyżur, na który mogą zgłaszać się ofiary przemocy domowej szukające wsparcia i pomocy.

UG Rybno

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5