Obwodnica Pisza. Kiedy i którędy?

2023-05-19 09:57:01(ost. akt: 2023-05-19 10:18:07)

Autor zdjęcia: UM Pisz

Obwodnica Pisza coraz bardziej realna! — czytamy na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Piszu. Bardziej sceptycznie do tematu podchodzą mieszkańcy, tj. przedstawiciele grupy pn. "Obwodnica Pisza", którzy swoje stanowisko w tej ważnej sprawie ogłosili w mediach społecznościowych.
Jeden temat, dwie opinie. Przedstawiamy poniżej co w sprawie budowy obwodnicy Pisza mają do powiedzenia przedstawiciele władzy samorządowej, a co mieszkańcy:

Burmistrz Pisza (informację ogłoszoną na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Piszu publikujemy poniżej w całości):

Cieszymy się bardzo, że Wariant 2C budowy obwodnicy Pisza opracowany przez Gminę Pisz będzie realizowany. 27 marca 2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI), podczas którego rozpatrzono i ostatecznie zatwierdzono dokumentację Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej etap I dla zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy obwodnicy Pisza.

Przedmiotowe zadanie obejmuje budowę obwodnicy Pisza w ciągu dróg krajowych nr 58 i 63 od nowo wybudowanego ronda w okolicach Bialmedu, omijając cmentarz komunalny, poprzez nowo powstały trzeci most na Pisie, z pominięciem Górki Leśnej. Następnie dotrzemy do wiaduktu nad skrzyżowaniem dróg w kierunku Pogobia Średniego-Szast, a dalej przez rondo, które powstanie na drodze do Wiartla w okolicach Nadleśnictwa Pisz. Dalej trasa obwodnicy poprowadzi przez wiadukt nad torami, rondo w okolicach Snopek od strony Pisza, następnie wiadukt nad drogą lokalną, docierając docelowo do miejscowości Maldanin, w okolicach skrzyżowania z drogą do Imionka, gdzie powstanie kolejne rondo na drodze nr 63 w kierunku Orzysza.

— Inwestycja ta jest niebywale potrzebna w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenia ruchu z zatłoczonego Pisza, dbałości o czyste powietrze, zmniejszenie hałasu, a także ze względu na poprawę przepustowości sieci drogowej. Nowoczesne przepusty zapewnią bezpieczeństwo i możliwość migrowania dzikich zwierząt. Moim zdaniem jest to rozwiązanie najbardziej optymalne i generujące najmniej strat dla mieszkańców i środowiska naturalnego — powiedział Andrzej Szymborski Burmistrz Pisza.

Grupa społeczna Obwodnica Pisza (fragment wpisu odnoszący się do informacji UM w Piszu):

(...) Z informacji telefonicznej udzielonej przez pracownika Generalnej Dyrekcji Dróg w Olsztynie wynika, że podczas spotkania w Warszawie, podobnie jak na szczeblu wojewódzkim, faktycznie rekomendowano wybór jedynego akceptowanego przez mieszkańców Pisza wariantu 2C.

Na początku kwietnia złożyliśmy wniosek o udostępnienie protokołu potwierdzającego ten fakt, niestety do dnia dzisiejszego GDDKiA nie przesłała nam tego dokumentu, dlatego pozostaje nam jedynie wierzyć „na słowo”. Jest to dobra informacja, jednak nie możemy jako mieszkańcy uśpić swojej czujności i zaprzestać działań.

Chociaż wyniki badań i analiz prowadzonych przez firmę TRAKT potwierdziły zasadność budowy obwodnicy w wariancie 2C, nie jest to w dalszym ciągu żadna gwarancja, że obwodnica taka powstanie.

Jako mieszkańcy oczekujemy dalszego wsparcia samorządowców i polityków w wyegzekwowaniu pilnego podpisania aneksu do Programu Inwestycji. Jeżeli sprawa będzie się przeciągać rozważamy wznowienie protestów ulicznych (...).

Elżbieta Żywczyk

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5