Zmiana organizacji ruchu na S16. Planowana naprawa jezdni

2023-09-16 14:03:34(ost. akt: 2023-09-16 14:13:15)

Autor zdjęcia: arch. GDDKiA

W związku z naprawą gwarancyjną deformacji nawierzchni w najbliższych dniach zmieni się organizacja ruchu. Na odcinku 800 m, pomiędzy węzłem Olsztyn Wschód a Wójtowem, zostanie zamknięta jezdnia w kierunku Ostródy. Samochody będą poruszać się dwukierunkowo jezdnią w kierunku Mrągowa.
Prace naprawcze rozpoczną się w poniedziałek (18 września br.) i powinny zakończyć się w piątek (22 września br.). Koszt naprawy poniesie wykonawca robót.

Przyczyna i zakres naprawy

Deformacje nawierzchni, które pogorszyły komfort jazdy na odcinku o długości 100 m, powstały w czasie ponad trzyletniego użytkowania drogi.
— Podczas rutynowych badań diagnostycznych stwierdziliśmy przekroczenie dopuszczalnych odstępstw od normy dla równości warstwy ścieralnej oraz pogorszenie odwodnienia nawierzchni — informuje olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad. — Stwierdzone nierówności podłużne i poprzeczne, dla których wartość dopuszczalna to 4 mm, nie spełniają wymagań dla nowo budowanych nawierzchni dróg klasy S.

Naprawa polegać będzie na sfrezowaniu warstw ścieralnej i wiążącej na naprawianym odcinku oraz ułożeniu nowych warstw nawierzchni. Odtworzone zostanie oznakowanie poziome grubowarstwowe.

Apel do kierowców

Zakończenie prac poprawkowych planowane jest w piątek 22 września br., o ile w robotach bitumicznych nie przeszkodzą warunki atmosferyczne. Kierowców prosimy o ostrożność i stosowanie się do obowiązującego podczas robót oznakowania.


Źródło: Gazeta Olsztyńska

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5