Oleccy policjanci przypominają o zmianach przepisów

2022-09-16 15:17:36(ost. akt: 2022-09-16 15:35:01)
zdjęcie ilustracyjne

zdjęcie ilustracyjne

Autor zdjęcia: policja

Już jutro - 17 września wchodzą w życie ważne dla wszystkich użytkowników dróg zmiany w przepisach. Aby uniknąć zaskoczenia i zdziwienia kierowców przypominają o tym oleccy policjanci. Zmiany najbardziej odczują „recydywiści”.
17 września nastąpią kolejne zmiany w przepisach obowiązujących kierowców. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zmiany dotyczą m.in. złamania przepisów z tej samej grupy w ciągu 2 lat od ostatniego wykroczenia. Mandat drogowy będzie w tym przypadku dwukrotnie wyższy.

Wykroczenia, które podlegać będą „recydywie" to:[/b] przekroczenie dopuszczalnej prędkości (powyżej 31 km/h), nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, niewłaściwe wyprzedzanie i wjechanie na przejazd kolejowy po opuszczeniu zapór lub zapaleniu się czerwonego światła. Zmieniają się także ilości punktów karnych nakładanych przez służby za poszczególne wykroczenia w ruchu drogowym.

Już jutro - 17 września br. wchodzą w życie ważne dla wszystkich użytkowników dróg zmiany w przepisach. To kolejny etap nowelizacji przepisów przyjętych w zeszłym roku, w tym ustawy Prawo o ruchu drogowym. To drugi etap wdrażania regulacji, (część przepisów obowiązuje już od 1 stycznia 2022), których nadrzędnym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Od 17 września zacznie obowiązywać zmiana sposobu kasowania zgromadzonych punktów. Obowiązywać one będą przez dwa lata na koncie kierowców popełniających wykroczenia a nie jak dotychczas przez rok. Zniesione zostają również szkolenia, po odbyciu których liczba punktów otrzymanych przez kierowcę ulegała zmniejszeniu.

Najbardziej zaboli „recydywistów"


Zastosowanie w przypadku najbardziej poważnych wykroczeń, skutkujących poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego będzie mieć tzw. „recydywa". Sytuacja ta dotyczy złamania przepisów z tej samej grupy w ciągu 2 lat od ostatniego wykroczenia. Jeżeli tak się stanie, mandat drogowy będzie dwukrotnie wyższy niż dotychczas.
Dotyczy to na przykład przekroczenia prędkości o:
• 31-40 km/h – pierwszy raz: 800 zł / recydywa: 1600 zł
• 41-50 km/h – pierwszy raz: 1000 zł / recydywa: 2000 zł
• 51-60 km/h – pierwszy raz: 1500 zł / recydywa: 3000 zł
• 61-70 km/h – pierwszy raz: 2000 zł / recydywa: 4000 zł
• 71 km/h i więcej – pierwszy raz: 2500 zł / recydywa: 5000 zł

Kiedy podwójne karanie?


Oprócz przekroczenia prędkości nowy taryfikator zakłada, że podwójne karanie będzie dotyczyć innych obszarów ruchu, np.:
nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł/ recydywa: 3000 zł;
złamanie zakazu wyprzedzania – pierwszy raz: 1000 zł/ recydywa: 2000 zł;
wyprzedzanie na przejściu lub przed nim – pierwszy raz: 1500 zł/ recydywa: 3000 zł;
niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. – pierwszy raz: 1500 zł/ recydywa: 3000 zł;
omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł/  recydywa: 3000 zł;
wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie – pierwszy raz: 2000 zł/ recydywa: 4000 zł;
wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – pierwszy raz: 2000 zł/ recydywa: 4000 zł;
prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz: 2500 zł/  recydywa: 5000 zł.


Grzywna do 30 tys. zł


Z dniem 17 września w życie wchodzi także nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. Największą ilość punktów karnych (15 pkt) otrzymają kierowcy popełniający najpoważniejsze wykroczenia, za które grożą także najwyższe stawki wymienione w rozporządzeniu dotyczącym wysokości grzywien nakładanych w formie mandatu karnego za wybrane rodzaje wykroczeń.
Należy pamiętać, że w przypadku szczególnie poważnych sytuacji policjant może skierować sprawę do rozpatrzenia przez sąd. W przypadku ukarania przez sąd grzywna może wynieść nawet 30 000 złotych.
Pamiętajmy, że to czy nowe przepisy dotkną nas jako uczestników ruchu drogowego zależy wyłącznie od nas samych. To my decydujemy o naszym zachowaniu na drodze i ewentualna odpowiedzialność spoczywa na nas.

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Olecku
kom. Justyna Sznel2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5