Olecko: Pieniądze na wsparcie sportu podzielone

2021-03-16 08:52:50 (ost. akt: 2021-03-16 14:44:15)

Autor zdjęcia: Zbigniew Malinowski

Na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w budżecie gminy na 2021 rok przewidziano 200 tys. zł. Wpłynęło 20 ofert i tylko jedna z nich nie spełniła kryteriów oceny formalnej. Największe środki trafią do największego oleckiego klubu sportowego Czarni Olecko.
DOFINANSOWANIE NA 2021 ROK UZYSKAŁY:

1. Lekkoatletyczny Klub Sportowy Korab Olecko. Oferta zawiera opis zadania publicznego w zakresie organizacji obozu i zajęć w dni wolne od nauki pt. „Obóz lekkoatletyczny Szklarska Poręba 2021”.
Wysokość przyznanej dotacji - 2 337,00 zł.

2. Lekkoatletyczny Klub Sportowy Korab Olecko. Oferta zawiera opis zadania publicznego w zakresie organizacji systematycznych zajęć sportowych w danej dyscyplinie sportowej, w tym udział w rywalizacji sportowej, których uczestnikami są w szczególności dzieci i młodzież pt. „Lekkoatletyka w Olecku 2021 - biegaj, skacz, rzucaj”. Wysokość przyznanej dotacji – 5 919,00 zł.

3. Stowarzyszenie KS Granit w Olecku. Oferta zawiera opis zadania publicznego w zakresie organizacji systematycznych zajęć sportowych w danej dyscyplinie sportowej, w tym udział w rywalizacji sportowej, których uczestnikami są w szczególności dzieci i młodzież pt. „Ręczna”. Wysokość przyznanej dotacji - 14 312,00 zł.

4. Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Olecku. Oferta zawiera opis zadania publicznego w zakresie organizacji działań dotyczących aktywności ruchowej w rodzinie „Rodzina aktywna fizycznie” pt. „Aktywna Rodzinka”. Wysokość przyznanej dotacji - 5 770,00 zł.

5. Oleckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Oferta zawiera opis zadania publicznego w zakresie organizacji działań sportowo-rekreacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych pt. „Uczymy się pływać”. Wysokość przyznanej dotacji - 5 603,00 zł.

6. Szkolny Klub Sportowy Niesłyszących „Olimpijczyk” Olecko. Oferta zawiera opis zadania publicznego w zakresie organizacji systematycznych zajęć sportowych w danej dyscyplinie sportowej, w tym udział w rywalizacji sportowej, których uczestnikami są w szczególności dzieci i młodzież pt. „Tacy sami”. Wysokość przyznanej dotacji - 5 914,00 zł.

7. Powiatowe Oleckie Stowarzyszenie Sportowe. Oferta zawiera opis zadania publicznego w zakresie organizacji działań sportowo-rekreacyjnych dla osób starszych zmierzających do poprawy ich kondycji fizycznej pt. „Sprawni i młodzi 50+”. Wysokość przyznanej dotacji - 3 666,00 zł.

8. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury i Sportu w Sejnach. Oferta zawiera opis zadania publicznego w zakresie organizacji systematycznych zajęć sportowych w danej dyscyplinie sportowej, w tym udział w rywalizacji sportowej, których uczestnikami są w szczególności dzieci i młodzież pt. „Wdrażanie dzieci i młodzieży do rywalizacji sportowej poprzez ich udział w systematycznych zajęciach o charakterze tanecznym”.
Wysokość przyznanej dotacji - 2 395,00 zł.

9. Stowarzyszenie KS Granit Olecko. Oferta zawiera opis zadania publicznego w zakresie organizacji obozu i zajęć w dni wolne od nauki pt. „Lato z piłką”. Wysokość przyznanej dotacji - 6 383,00 zł.

10. Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy Czarni Olecko. Oferta zawiera opis zadania publicznego w zakresie działań sportowo-rekreacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych pt. „Sportowe dzieciaki Olecko 2021”. Wysokość przyznanej dotacji - 9 817,00 zł.

11. Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy Czarni Olecko. Oferta zawiera opis zadania publicznego w zakresie organizacji obozu i zajęć w dni wolne od nauki pt. „Obóz piłki nożnej dzieci”. Wysokość przyznanej dotacji - 14 263,00 zł.

12. Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy Czarni Olecko. Oferta zawiera opis zadania publicznego w zakresie systematycznego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży pt. „Sięgnijmy po sportowe laury, Olecko 2021”. Wysokość przyznanej dotacji - 72 456,00 zł.

13. Oleckie Stowarzyszenie Nurkowe „Amfiprion”. Oferta zawiera opis zadania publicznego w zakresie organizacji systematycznych zajęć sportowych w danej dyscyplinie sportowej, w tym udział w rywalizacji sportowej, których uczestnikami są w szczególności dzieci i młodzież pt. „Sekcja pływania w płetwach”.
Wysokość przyznanej dotacji - 11 707,00 zł.

14. Klub Sportowy Perła Olecka. Oferta zawiera opis zadania publicznego w zakresie systematycznego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży pt. „Szkolenia bokserów 2021”. Wysokość przyznanej dotacji - 2 186,00 zł.

15. Klub Sportowy Perła Olecka. Oferta zawiera opis zadania publicznego w zakresie organizacji systematycznych zajęć sportowych w danej dyscyplinie sportowej, w tym udział w rywalizacji sportowej, których uczestnikami są w szczególności dzieci i młodzież pt. „Siatkówka 2021.” Wysokość przyznanej dotacji - 8 653,00 zł.

16. Klub Sportowy Perła Olecka. Oferta zawiera opis zadania publicznego w zakresie promocji sportu i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców gminy” pt. „Aktywni w wakacje 2021”. Wysokość przyznanej dotacji - 1 870,00 zł.

17. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Hidori” przy Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Olecku. Oferta zawiera opis zadania publicznego w zakresie organizacji systematycznych zajęć sportowych w danej dyscyplinie sportowej, w tym udział w rywalizacji sportowej, których uczestnikami są w szczególności dzieci i młodzież pt. „Hidori sposobem na sukces - II edycja”. Wysokość przyznanej dotacji - 9 408,00 zł.

18. Uczniowski Klub Sportowy „Grom” przy Szkole Podstawowej w Judzikach. Oferta zawiera opis zadania publicznego w zakresie organizacji systematycznych zajęć sportowych w danej dyscyplinie sportowej, w tym udział w rywalizacji sportowej, których uczestnikami są w szczególności dzieci i młodzież pt. „Mam sportowe marzenia”. Wysokość przyznanej dotacji - 1 932,00 zł.

19. Stowarzyszenie Olecka Szkoła Sztuk Walki Karate Kyokushin. Oferta zawiera opis zadania publicznego w zakresie organizacji systematycznych zajęć sportowych w danej dyscyplinie sportowej, w tym udział w rywalizacji sportowej, których uczestnikami są w szczególności dzieci i młodzież pt. „Przez sport do zdrowia i marzeń 2021”. Wysokość przyznanej dotacji - 15 409,00 zł.

Spośród 20 złożonych ofert kryteriów oceny formalnej nie spełnia oferta Stowarzyszenia [b]KS Granit w Olecku - organizacja pozarządowa nie przedstawiła informacji o zapewnieniu kadry z odpowiednimi do prowadzonych zadań kompetencjami i kwalifikacjami.


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5