Stop pożarom traw — ważny apel strażaków

2023-03-16 13:32:27(ost. akt: 2023-03-16 13:33:34)

Autor zdjęcia: KP PSP

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach, nieużytkach rolnych i poboczach dróg. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych.
Wypalanie traw to zjawisko niebezpieczne zarówno dla środowiska naturalnego, jak i ludzi oraz obiektów budowlanych.

To często wstęp do groźnego pożaru.


Bo choć po zimie gleba jest wilgotna, to wyschnięte trawy w połączeniu ze zmiennymi wiatrami powodują, że ogień dociera do zabudowań gospodarskich i obszarów leśnych oraz do terenów o szczególnie cennych walorach przyrodniczych (parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarów chronionego krajobrazu i użytków ekologicznych).
Gęsty dym jaki powstaje podczas wypalania traw w pobliżu dróg, znacznie ogranicza widoczność. Sytuacja taka może stać się przyczyną wielu kolizji i wypadków komunikacyjnych. 

W świetle obowiązującego prawa, kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu albo grzywny do 5 tys. zł, a w przypadku spowodowania pożaru stanowiącego zagrożenie dla życia, zdrowia czy mienia, od roku do 10 lat więzienia.

Tylko w powiecie nowomiejskim w roku 2022 strażacy prowadzili działania ratowniczo-gaśnicze przy 24 pożarach traw. Objęły one powierzchnię ponad 7,5 ha. Do ich gaszenia zaangażowano 74 zastępy straży pożarnej, 357 strażaków. Zużyto przy działaniach 60 tyś. lirów wody a łączny czas interwencji wyniósł ponad 48 godzin.


źródło: st. bryg. Józef Dobies - KP PSP NML
red.
a.laskowska@gazetaolsztynska.pl

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5