Emeryci pożarnictwa podsumowali działalność nowomiejskiego koła

2024-03-05 23:26:28(ost. akt: 2024-03-05 23:40:26)
Migawka z zebrania Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Migawka z zebrania Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Autor zdjęcia: Nadesłane

Nowomiejskie Koło Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej, podczas zebrania sprawozdawczego podsumowało swoją działalność w 2023 roku.
W imieniu zarządu, członków koła, którzy przybyli wraz z małżonkami, oraz gości, powitał prezes Mirosław Ochlak. Komendanta powiatowego PSP na spotkaniu reprezentował mł.bryg. Mateusz Jaguszewski, dowódca JRG.
Prezes przedstawił zgromadzonym sprawozdanie z działalności. W ubiegłym roku zorganizowano walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, podczas którego został wybrany nowy zarząd na kolejną czteroletnią kadencję. Ponadto odbyło się tradycyjne spotkanie z okazji Dnia Strażaka.
— Jesienią udało się zorganizować grzybobranie połączone ze spotkaniem przy grillu. We wszystkich tych spotkaniach integracyjnych liczny udział brały małżonki emerytów. Przedstawiciele nowomiejskiego koła — Henryk Orzechowski i Mirosław Ochlak, podczas wojewódzkiego zjazdu zostali wybrani do pełnienia funkcji — odpowiednio: członka zarządu i sekretarza komisji rewizyjnej — powiedział prezes Mirosław Ochlak.

Emeryci pamiętają również o swoich zmarłych kolegach, którzy spoczywają na wielu cmentarzach. Dwa razy w roku, z okazji Dnia Strażaka i Święta Zmarłych, na ich grobach zapalane są symboliczne znicze. W planie na rok 2024 jest kilka spotkań integracyjnych m.in. Dzień Strażaka, grzybobranie, wędkowanie.
Sprawozdanie finansowe koła przedstawił Leszek Zagórski, skarbnik koła, natomiast protokół Komisji Rewizyjnej odczytał jej przewodniczący Jarosław Ćwikliński. Po dyskusji nad sprawozdaniami uczestnicy spotkania udzielili absolutorium zarządowi.
— Przedstawiciel komendanta powiatowego PSP, podczas zebrania, przedstawił krótką informację dotyczącą działalności komendy, podziękował za zaproszenie i życzył zdrowia oraz wytrwałości w realizacji zamierzonych przedsięwzięć. Spotkanie było kolejną okazją do wspomnień, wymiany doświadczeń i rozmów o wszystkim — dodał Mirosław Ochlak, prezes koła. red

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5