Radni miejscy przekazali działkę dla szpitala

2022-06-22 14:38:02(ost. akt: 2022-06-22 14:37:55)

Autor zdjęcia: archiwum

Na ostatniej sesji rady miejskiej radni wyrazili zgodę na bezpłatne przekazanie działki, będącej własnością gminy na rzecz powiatu nidzickiego z przeznaczeniem na rozbudowę nidzickiego szpitala.

Z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie działki położonej w pobliżu nidzickiego szpitala zwróciła się dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej, uzasadniając potrzebę pozyskania gruntu opracowaną koncepcją modernizacji, remontu i rozbudowy nidzickiego szpitala.

Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie nowego budynku szpitala. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nidzicy działka ta jest przeznaczona pod teren zieleni nieurządzonej. Według zapisów szczegółowych planu teren ten należy pozostawić o dotychczasowym użytkowaniu jako łąki. Zgodnie z prawem teren może być przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa, a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami.

W umowie darowizny określono, że celem darowizny jest jej przekazanie na realizację zadań statutowych Zespołu Opieki Zdrowotnej, związanych z modernizacją, remontem i rozbudową obiektów szpitalnych. W przypadku niewykorzystania działki na wskazany cel, darowizna może być cofnięta.
roz

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5