Kto wybierze dyrektora nidzickiego szpitala?

2024-05-13 21:52:16(ost. akt: 2024-05-14 10:17:24)
13 maja w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nidzicy odbyła się II sesja Rady Powiatu Nidzickiego

13 maja w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nidzicy odbyła się II sesja Rady Powiatu Nidzickiego

Autor zdjęcia: Zuzanna Leszczyńska

13 maja w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nidzicy odbyła się II sesja Rady Powiatu Nidzickiego. Była to sesja nadzwyczajna. Nie obyło się bez emocji i ostrej wymiany zdań. Kontrowersje wzbudziła już pierwsza uchwała dotycząca powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,
Po otwarciu sesji radny Andrzej Bróździński zgłosił uwagi do sesji i porządku obrad.

— O ile mnie pamięć nie myli to na sesjach nadzwyczajnych powinniśmy zajmować się jednym, maksymalnie dwoma punktami jeżeli chodzi o projekty uchwał, natomiast tych projektów uchwał jest aż 5. Rada zanim podejmie decyzje powinna popracować nad projektami na komisjach — argumentował radny.

Radni głosowali nad uchwałą w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

W składzie komisji konkursowej mieli znaleźć się: Jacek Jankowski - przewodniczący komisji, Elżbieta Góralska - członek komisji, Iwona Urbanowicz - członek komisji, dr Paweł Sieniuta - członek komisji, Robert Radzymiński - członek komisji - przedstawiciel Rady Społecznej ZOZ w Nidzicy.

W uzasadnieniu uchwały czytamy: ,,Konieczność przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy to konsekwencja złożenia z dniem 31 stycznia 2024r. wypowiedzenia przez dyrektor ZOZ w Nidzicy panią Annę Osłowską i zatrudnienia zgodnie z zapisami art. 46 ust. 3a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy obecnie pełniącą funkcję dyrektora ZOZ w Nidzicy panią Annę Szypulską".

Radny Marcin Paliński zapytał czy lista kandydatów jest zamknięta. Przewodnicząca Elżbieta Góralska odpowiedziała, że jest możliwość zgłoszenia dodatkowej osoby, po czym Marcin Paliński zgłosił kandydaturę radnej Ewy Krzyżewskiej. Radni przyjęli kandydaturę jednogłośnie.

Następnie radny Andrzej Bróździński chciał zgłosić kandydaturę radnej Moniki Szypulskiej. Przewodnicząca Elżbieta Góralska odpowiedziała, że lista jest zamknięta, ponieważ komisja konkursowa może składać się z 3-6 radnych. — Mamy 6 osób i jest to już wystarczające — odpowiedziała.

Radca prawny zwróciła uwagę na jedną kwestię. — W projekcie tej uchwały wskazane są osoby, które jednocześnie są członkami zarządu. W mojej ocenie członkowie zarządu nie mogą być jednocześnie członkami komisji konkursowej — mówiła radca prawny. W adnotacji radcy prawnego Malwiny Wajdy-Bałdygi czytamy: ,,w mojej ocenie skoro to zarząd powiatu ma wyłączną kompetencję do zatwierdzania ogłoszenia o konkursie to zachodzi uzasadniona wątpliwość co do bezstronności postępowania konkursowego i jego obiektywizmu, a wiec w składzie komisji konkursowej nie powinni znajdować się członkowie zarządu powiatu, w tym osoba obecnie piastująca funkcję przedstawiciela rady społecznej będąca jednocześnie członkiem zarządu. Rekomenduję powołanie w skład komisji konkursowej osób, które jednocześnie nie są członkami zarządu powiatu — zaznaczyła radca prawny Malwina Wajda-Bałdyga.

— No właśnie zachodzi wątpliwość, tylko wątpliwość — odniosła się do treści przewodnicząca rady Elżbieta Góralska.

— Ja myślę, że te wnioski są zbyt daleko idące, bo tak naprawdę zarząd zatwierdza tylko samą treść postępowania, a nie jego wynik. Do ogłoszenia nie dodawaliśmy niczego, co nie wynika z ustawy — argumentował radny Jacek Jankowski.

— Panie radny nie do końca się z tym zgodzę. Państwo się pod tym podpisują i biorą odpowiedzialność — odpowiedziała radca prawny,

Głos zabrał radny Andrzej Bróździński. — Mam pytanie, kto jest na etacie radcy prawnego i ma dyplom ukończenia studiów prawniczych? Uważam, że skoro radca prawny wyjaśnia kto powinien być w składzie tej komisji a pan radny Jankowski wstaje i mówi, że nie, to chyba coś jest nie tak? — pytał Andrzej Bróździński.

— Powtórzę jeszcze raz. Chciałbym zgłosić kandydaturę radnej Moniki Szypulskiej. Na jakiej podstawie w komisji konkursowej znalazły się te a nie inne osoby? — pytał radny Andrzej Bróździński.

— Niestety, mamy liczbę już ograniczoną ustawą. Przechodzimy do głosowania — odpowiedziała przewodnicząca Elżbieta Góralska.

Radna Małgorzata Remba-Kardasińska zapytała czy pozostałe osoby nie mogą zostać przegłosowane, tak jak rada Ewa Krzyżewska.

— Nie, bo nad takimi uchwałami nie głosujemy indywidualnie — odpowiedziała Elżbieta Góralska.

— A moglibyście powiedzieć państwo jakie kompetencje mają osoby powołane do tej komisji? Mam na myśli pana Jankowskiego, panią Elżbietę Góralską i panią Iwonę Urbanowicz — dopytywała radna.

— Ale o jakie kompetencje pani chodzi? Zgodnie z ustawą powinny mieć wyższe wykształcenie — odpowiedziała przewodnicząca Elżbieta Góralska.
Starosta Paweł Przybyłek dodał, że Jacek Jankowski to doświadczony samorządowiec, sekretarz gminy, Elżbieta Góralska to bardzo doświadczony samorządowiec a Iwona Urbanowicz to sekretarz powiatu i nie ma żadnej wątpliwości, że to odpowiednia osoba.

Radna Ewa Krzyżewska zapytała, kto zadecydował o takim składzie komisji.

— Uchwałę przygotował zarząd — odpowiedział starosta Paweł Przybyłek.

Uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy została podjęta. Za przyjęciem uchwały zagłosowało 8 radnych: Bukowski Paweł, Chmielewska Bożena, Góralska Elżbieta Maria, Jankowski Jacek, Marcjanik Andrzej, Przybyłek Paweł, Radzymiński Robert Andrzej, Słupski Zbigniew, 6 osób było przeciw: Bróździński Andrzej Roman, Krzyżewska Ewa, Paliński Marcin, Remba-Kardasińska Małgorzata Urszula, Szypulska Monika, Wojtyra Wojciech, radny Leszek Śpiewak wstrzymał się od głosu.

Transmisja sesji:


2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5