Radni wybrali starostę nidzickiego

2024-05-06 17:22:46(ost. akt: 2024-05-06 18:17:33)

Autor zdjęcia: Zuzanna Leszczyńska

Po przerwie w burzliwych obradach radni ponownie zasiedli w sali konferencyjnej, by ponownie zagłosować w sprawie wyboru starosty nidzickiego.
Siedmiu radnych opowiedziało się za przerwaniem obrad i powróceniem do głosowania za kilka dni, kiedy emocje już opadną. Ośmiu radnych było przeciw. Obrady wznowiono.

Ponownie zgłoszono dwie kandydatury: Pawła Przybyłka i Marcina Palińskiego.

W głosowaniu tajnym brało udział 15 radnych. Głosów ważnych oddano 15, nieważnych 0.

Wyniki:

Marcin Paliński - za 7

Paweł Przybyłek - za 8.

Starostą nidzickim został Paweł Przybyłek.

Na wicestarościnę powiatu nidzickiego, przy 9 głosach za, 5 przeciw, 1 wstrzymującym się radni wybrali Bożenę Chmielewską.


2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5