Dni Pola w powiecie mrągowskim

2023-06-13 14:53:05(ost. akt: 2023-06-13 15:30:57)

Autor zdjęcia: materiały Organizatora

W dniach 12 czerwca-06 lipca br. zapraszamy na 19 powiatowych spotkań polowych. We współpracy z właścicielami gospodarstw demonstracyjnych, naukowcami, przedstawicielami firm produkujących dla rolnictwa, przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji, których zakres działania obejmuje problematykę rolnictwa i wsi, w ramach powiatu, przeprowadzone zostaną praktyczne sesje na poletkach uprawowych. W powiecie mrągowskim wydarzenie odbędzie się już 14 czerwca.
Organizatorzy, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, będą chcieli pokazać i promować, m.in. bioróżnorodność roślin uprawnych oraz odmiany o podwyższonej tolerancji na suszę i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Celem III Warmińsko-Mazurskich Dni Pola jest umożliwienie rolnikom porównania w warunkach lokalnych, czyli zbliżonych do występujących w ich gospodarstwach, potencjału odmian roślin uprawnych, systemów ochrony roślin i nawożenia. Poprzez udział w spotkaniach umożliwimy rolnikom podjęcie racjonalnych decyzji, aby wzmocnili oni efektywność produkcji, a poprzez to również swoją konkurencyjność. Wyniki z prowadzonej działalności upowszechnieniowej Ośrodka, zebrane w zwarte opracowane, zostaną opublikowane i przekazane do ogólnego użycia. Będą wykorzystywane także przez doradców w ich codziennej pracy doradczo-informacyjno-szkoleniowej.

Zapraszamy rolników, naukowców, przedstawicieli firm produkujących dla rolnictwa, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji, których zakres działania obejmuje problematykę rolnictwa i wsi, do współpracy z WMODR w zakresie demonstracji roślinnych.

POWIAT MRĄGOWSKI – 14 CZERWCA 2023

Część praktyczna:
8:30 Zbiórka przy demonstracji polowej w miejscowości Zalec
8:30 – 9:00 Omówienie demonstracji nr I – pszenica ozime, w gospodarstwie Pana Marcina Radziwona w Zalcu, charakterystyka demonstracji – Witold Sańko, Doradca WMODR
9:40 – 10:10 Omówienie demonstracji nr II – pszenżyto ozime, w gospodarstwie Pana Krystiana Grabowskiego w Górkle, charakterystyka demonstracji – Agnieszka Dmochowska, Doradca WMODR
Analiza ekspercka demonstracji polowych - Ekspert: mgr inż. Artur Szatkowski - UWM w Olsztynie
10:10 – 10:30 Przejazd z demonstracji do restauracji Zameczek Mazury

Część teoretyczna:
Miejsce organizacji spotkania: Zameczek Mazury, Górkło 5, 11-730 Mikołajki
10:30 – 10:45 Powitanie gości – Karolina Doliwa, Kierownik PZDR nr 5
10:45 – 11:00 Oficjalne rozpoczęcie spotkania w powiecie mrągowskim – Małgorzata Micińska-Wąsik, Z-ca Dyrektora WMODR; Robert Nowacki, Dyrektor Oddziału WMODR w Olecku
11:00 – 11:45 Wykład: „Nowe trendy w produkcji zbóż i roślin paszowych” – dr hab. Stanisław Bielski, prof. UWM – UWM w Olsztynie
11:45 – 11:55 Prezentacja platformy doradczej eDWIN – Karolina Doliwa, Kierownik PZDR nr 5
11:55 – 12:05 Wykład: „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”Barbara Mieczkowska, Broker SIR WMODR
12:05 – 12:35 Szkolenie dot. bezpieczeństwa pracy w rolnictwie zakończone konkursem wiedzy – przedstawiciele PT KRUS w Mrągowie
12:35 Część dyskusyjna, podsumowanie wydarzenia i poczęstunek

org.

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5