Dopiero od lipca 2022 r. będą wydawane wyłącznie nowe dowody

2022-05-23 19:30:24(ost. akt: 2022-05-24 12:01:57)

Autor zdjęcia: Ministerstwo Infrastruktury

Od 16 maja 2022 r. obowiązują nowe dowody rejestracyjne. Jednak może być tak, że niektórzy kierowcy, chcący zarejestrować swoje auto, otrzymają jeszcze stary dowód rejestracyjny.
Dopiero od lipca 2022 r. będą wydawane wyłącznie nowe dowody rejestracyjne. Do tego czasu możemy jeszcze otrzymać stary wzór tego dokumentu. Dlaczego? … Bo zalegają one w urzędach.
Natomiast dowody rejestracyjne, które obecnie posiadają kierowcy nie muszą być wymienione na nowe. Co określono jednoznacznie w dwóch paragrafach rozporządzenia wprowadzającego nowe wzory dowodów rejestracyjnych:

§ 2. Dowody rejestracyjne oraz ich wtórniki, zgodne z wzorami określonymi w przepisach dotychczasowych, zachowują ważność.
§ 3. Pozwolenia czasowe, oraz ich wtórniki, zgodne z wzorami określonymi w przepisach dotychczasowych, zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

Więc skąd wziął się pomysł zmiany wzoru dowodów rejestracyjnych?

W lipcu 2019 r. zaczęła obowiązywać ustawa, która regulowała wymagania dotyczące minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych. Wprowadziła szereg zmian, które muszą spełniać dokumenty wydawane przez organy państwowe. Okazało się, że dowody rejestracyjne, które posiadają obecnie kierowcy, nie spełniają wymagań narzuconych przez ustawę. Ustawodawca doskonale o tym wiedział, dlatego w treści nowych przepisów zaznaczył, że w przypadku niespełniania nowych kryteriów przez niektóre dokumenty państwo będzie miało trzy lata na dostosowanie ich wzoru do nowych standardów. Trzy lata mijają w lipcu tego roku.

Jak będą wyglądać nowe dowody rejestracyjne? Prawie tak samo jak obecne. Najważniejsze zmiany będą prawie niewidoczne dla ludzkiego oka, ale będą gwarantem bezpieczeństwa.

Jakie zabezpieczenia będą stosowane w nowych dowodach rejestracyjnych:
• papier półsyntetyczny zabezpieczony chemicznie, niewykazujący luminescencji w świetle ultrafioletowym, 
• dwutonowy, bieżąco-umiejscowiony znak wodny - naprzemiennie pozytywowe i negatywowe litery PL w owalu, 
• włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym, 
• włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym i aktywne w świetle ultrafioletowym, 
• włókna zabezpieczające niewidoczne w świetle dziennym i aktywne w świetle ultrafioletowym,
• element irydyscentny w formie zbliżonej do równoległoboku zawierający negatywowe litery PL umieszczone w owalu, 
• mikrodruki pozytywowe i negatywowe o treści RZECZPOSPOLITA POLSKA, 
• tło giloszowe z drukiem irysowym, 
• element irydyscentny w formie napisu PC, 
• nadruki aktywne w świetle ultrafioletowym, 
• numeracja wykonywana w technice typografii.
Wiwa

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5