Żołnierze WOT rozwozili żywność dla potrzebujących w gminie Lubawa

2021-06-08 10:03:48 (ost. akt: 2021-06-08 10:05:04)

Autor zdjęcia: OPS gminy Lubawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa we współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej – 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. kpt Gracjana Klaudiusza Fróga, ps. Szczerbiec zajmuje się dystrybucją żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Pomoc w ramach Programu kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej.

Od 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Do pomocy uprawnia dochód: 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
W ramach trwającego Podprogramu 2020 skorzystało dotychczas 201 rodzin z terenu gminy Lubawa (570 osób w rodzinach).

OPS gminy Lubawa
red.
lubawa@gazetaolsztynska.pl

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5