Starosta Lidzbarski uczestniczył w posiedzeniu Zarządu VI kadencji Związku Powiatów Polskich

2020-08-21 12:03:40 (ost. akt: 2020-08-21 12:04:55)
Przez dwa dni, 13-14 sierpnia 2020 roku Starosta Lidzbarski Jan Harhaj, jako przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko – Mazurskiego, brał udział w posiedzeniu Zarządu Związku Powiatów Polskich, które odbyło się w miejscowości Ossa. Poruszono wiele istotnych tematów dotyczących samorządu powiatowego.
Ważnym wątkiem, który pojawił się podczas posiedzenia Zarządu, było omówienie sytuacji finansowej powiatów, wpływ Covid-19 na realizację udziałów z PIT oraz możliwości pokrycia bieżących wydatków oświatowych z części oświatowej subwencji ogólnej w perspektywie podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od września 2020 roku. Równie istotną kwestią były bieżące problemy funkcjonowania powiatów – sytuacja w ochronie zdrowia, domach pomocy społecznej, szkołach ponadpodstawowych. Poruszono również kwestię potencjalnych zmian w procedurze zmian granic jednostek samorządu terytorialnego oraz omówiono sprawy bieżące.

– Związek Powiatów Polskich to założona w 1999 r. ogólnopolska organizacja zrzeszająca jednostki samorządu terytorialnego. Stawia sobie za cel wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obronę wspólnych interesów powiatów, a także kształtowanie wspólnej polityki. Związek wspiera inicjatywy na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiany doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach. To dla mnie duże wyróżnienie, że mogę reprezentować interesy powiatów z Warmii i Mazur na forum ogólnokrajowym. – powiedziałi Jan Harhaj Starosta Lidzbarski.


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5