Zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku

2020-02-03 15:09:40(ost. akt: 2020-02-03 15:16:12)

Autor zdjęcia: UMIG Lidzbark

W ubiegłą sobotę odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku.
Spotkanie rozpoczęła Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Lidzbarku, bez której udziału nie mogą odbyć się żadne strażackie spotkania. Na przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybrano dh Macieja Sitarka, który otworzył zebranie, a następnie przywitał przybyłych gości, wśród których znalazł się m. in. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie bryg. Leszek Góralski. W kolejności przystąpiono do realizacji punków obrad. Powołane zostały komisje, po czym przedstawiono sprawozdania za rok ubiegły. Udzielono również absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy oraz przestawiono plan działalności i plan finansowy na rok 2020.

Następnie Burmistrz Lidzbarka oraz Prezes OSP w Lidzbarku wręczyli podziękowania druhom, którzy w roku sprawozdawczym wykazali się w zaangażowaniem w działaniach ratując ludzkie życie oraz mienie.
Wyróżnieni druhowie to:
– dh Jan Sternicki
– dh Tomasz Sternicki
– dh Karol Kroskowski
– dh Patryk Chmielewski
– dh Bogumił Gołaś

Kolejnym punktem zebrania były podziękowania Burmistrza oraz Naczelnika OSP złożone na ręce Prezesa Jana Raczyńskiego, który na własną prośbę ustąpił ze stanowiska prezesa. Dh Jan Raczyński został Honorowym Prezesem OSP w Lidzbarku.
Podziękowanie za ogromny wkład w organizację obchodów 130-lecia OSP oraz 95-lecia Orkiestry Dętej OSP otrzymał również Burmistrz Maciej Sitarek. Było to pamiątkowe zdjęcie z podpisami wszystkich druhów.
W dalszej części zebrania podjęto uchwałę o uzupełnienie składu zarządu jednostki. Po podaniu kandydatur przystąpiono do głosowania. W wyniku głosowania wyłoniono dwóch nowych członków zarządu: dh Radosław Kilanowski oraz dh Karol Kroskowski. Po ukonstytuowaniu się zarządu przedstawiono jego nowy skład:
Prezes – dh Waldemar Iwankowski
Naczelnik – dh Radosław Kilanowski
Z-ca Naczelnika – dh Karol Kroskowski
Skarbnik – dh Marcin Chyliński
Sekretarz – dh Katarzyna Rochoń
Gospodarz – dh Wojciech Kempczyński
Kustosz/Kronikarz – dh Marek Kłosowski
Kapelmistrz – dh Grzegorz Orłowski

UMiG Lidzbark


2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5