Uroczyście rozpoczęli nowy rok szkolny!

2019-09-03 20:21:19(ost. akt: 2019-09-03 20:42:28)
2 września, po wakacyjnej przerwie, w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starym Dłutowie odbyło się uroczyste rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego.
Uroczystość miała swój początek w kościele, gdzie nauczyciele oraz uczniowie wraz z rodzicami zebrali się, aby uczestniczyć we mszy św. sprawowanej przez ks. Krzysztofa Kowalskiego - proboszcza naszej parafii. Msza była również okazją do wspólnej modlitwy za pomyślny przebieg nadchodzącego roku szkolnego.

Następnie uroczystą inaugurację roku szkolnego 2019/2020 kontynuowano w budynku szkoły. Poczet Sztandarowy wprowadził Sztandar Szkoły, odśpiewano hymny: Hymn Polski – Mazurka Dąbrowskiego oraz Hymn Szkoły. Dyrektor Katarzyna Trzcińska-Raczkowska, która funkcje kierowania szkołą objęła wraz z początkiem roku szkolnego, gorące słowa powitania skierowała w stronę uczniów, rodziców oraz grona pedagogicznego. Równie serdecznie powitała przybyłych na tę uroczystość gości: Janusza Bieleckiego – zastępcę burmistrza, Pawła Mostowicza – radnego powiatowego, Mirosława Trzcińskiego – radnego gminy, ks. Krzysztofa Kowalskiego – proboszcza parafii Dłutowo oraz Zarząd Rady Rodziców.

Przypadającą w tym roku 80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej uczczono krótkim występem artystycznym. Chór szkolny pod kierownictwem Marii Przybysz-Giżyńskiej oddał hołd ofiarom wojny wykonując pieśni, które wzruszały do łez.

W dalszej części głos zabrał Janusz Bielecki – zastępca burmistrza życząc nowej dyrekcji, nauczycielom i uczniom udanego startu w rozpoczynający się rok szkolny, zapału do pracy, satysfakcji, wytrwałości i wiele radości płynącej z dobrze wypełnianego obowiązku. Rodzicom zaś zadowolenia z sukcesów swoich pociech i motywowania ich do nauki.

Na zakończenie dyrektor zwróciła się z życzeniami wszelkiej pomyślności do uczniów, pedagogów, rodziców oraz organu prowadzącego. Przesłaniem składanych życzeń były następujące słowa: „Bogactwem człowieka są pogodny uśmiech, przyjazny gest, dobre słowo”.

szkoła


2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5