Posłowie zaniepokoili się stanem polskiej oświaty na Litwie

2015-09-13 10:37:46 (ost. akt: 2015-09-13 11:01:09)
Posłowie zaniepokoili się stanem polskiej oświaty na Litwie

Wszystkie kluby w Sejmie RP poparły projekt uchwały w obronie polskie szkolnictwa na Litwie. Litwini twierdzą, że na Litwie nikt nie ogranicza Polakom dostępu do oświaty w ich języku, a uchwała to element kampanii wyborczej.

Uchwała Sejmu RP

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zaniepokojenie ograniczaniem dostępu do edukacji mieszkającym na Litwie Polakom. W ostatnich dniach mamy do czynienia ze strajkiem w polskich szkołach na Litwie. Jest to kolejny dramatyczny przejaw determinacji polskiej mniejszości dążącej do zachowania tożsamości, języka i kultury.

Polska i Litwa mają wspólną historię, sięgającą XV stulecia. Obliguje nas ona do wzajemnego poszanowania w sferze politycznej, społecznej i kulturalnej. Oba państwa są dzisiaj członkami Unii Europejskiej oraz NATO, których prawa chronią integralność państwową, interesy narodowe i etniczną tożsamość, język a więc także oświatę.

Polacy na Litwie zamieszkują od paru stuleci. Szczególnie w dziewiętnastym i dwudziestym wieku doświadczyli bolesnych konsekwencji dwóch powstań narodowych, tragedii dwóch wojen światowych, czystek etnicznych, wywózek, przesiedleń.

Przetrwali to wszystko. Zachowali swoją tożsamość. Tym bardziej mają prawo do rozwijania własnej narodowej kultury i języka, podobnie jak Litwini w Polsce. Ważną częścią tej kultury jest edukacja. Zachowanie statusu polskich szkół średnich, odpowiadającego lokalnym społecznościom stanowi warunek, aby język polski, polska kultura przetrwały na tej ziemi, gdzie istniały od wieków jako ślad dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Polacy mieszkający na Litwie stanowią integralną częścią państwa litewskiego, są jego lojalnymi obywatelami. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do władz Republiki Litewskiej o podjęcie kroków, które zażegnają ten konflikt. Chcemy budować wzajemne relacje na gruncie wspólnego dobra, wzajemnego poszanowania praw i tożsamości obywateli obu państw.


Audronė Pitrėnienė, minister oświaty i nauki Litwy określiła uchwałę jako element kampanii wyborczej. Przypomniała też, że już w 2002 roku przewidziano, że uczniowie ze szkół mniejszości narodowych będą zdawali taki sam egzamin z języka litewskiego, jaki zdają uczniowie ze szkół z litewskim językiem nauczania.

Z kolei Gediminas Kirkilas, przewodniczący Polsko-Litewskiego Zgromadzenia Parlamentarnego, stwierdził, że polscy posłowie nie znają sytuacji polskiego szkolnictwa na Litwie, bo w uchwale nie ma żadnych konkretów.


,,Prawdopodobnie tej kwestii nawet nie przeanalizowano, ponieważ nie przedstawiono żadnych konkretów ze wskazaniem, co jest nie tak” – agencji BNS powiedział Kirkilas, który jest również przewodniczącym Polsko-Litewskiego Zgromadzenia Parlamentarnego. Jak dodał, takie oświadczenia nie przyczyniają się do poprawy stosunków.

Minister twierdzi, że w porozumieniu z 2002 roku przewidziano, że uczniowie ze szkół mniejszości narodowych będą zdawali taki sam egzamin z języka litewskiego, jaki zdają uczniowie ze szkół z litewskim językiem nauczania. „Tam przewidziany był i okres przejściowy, i ujednolicenie egzaminu” - przypomniała minister.

Czytaj więcej: http://pl.delfi.lt/aktualia/litwa/minister-oswiaty-i-nauki-polska-oswiata-na-litwie-nie-ulegla-pogorszeniu.d?id=68952672